09:30, 19/03/2018

VEC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

VEC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VEC của Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 20/04/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam - Tầng 11, tòa nhà Mipec, số 229, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
          - Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát; Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

5.7

0.2 (3.64%)
Giá tham chiếu5.5
Giá mở cửa5.1
Giá cao nhất5.7
Giá thấp nhất5.1
Giá đóng cửa5.7
Khối lượng1,100
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.97%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)43,800,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)249.7
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)260.0
P/E21.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,274.7
P/B0.5
Lợi tức cổ phiếu (%)6
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
23/04

5.70

0.20 (3.64%)

1,1005,670
22/04

5.50

0.00 (0.00%)

22,100121,440
19/04

5.50

0.00 (0.00%)

3,30018,150
18/04

5.50

0.10 (1.85%)

5,00027,500
17/04

5.50

0.00 (0.00%)

3,10016,830
16/04

5.50

0.20 (3.51%)

2,00011,000
12/04

5.60

0.00 (0.00%)

5002,840
11/04

5.60

0.10 (1.82%)

100560
10/04

5.50

0.00 (0.00%)

100550
09/04

5.50

0.10 (1.79%)

100550

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

20/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (VEC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  04-04-2018 Ngày...

25/12/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (VEC) trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/12/2017Ngày...

17/11/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (VEC) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/11/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

06/11/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

30/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (VEC) công bố nghị quyết HĐQT về việc trả...

25/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

07/09/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

07/09/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

05/09/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

28/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (VEC) công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Bổ nhiệm lại ông Vũ Hải Vĩnh...

28/07/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (VEC) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng...

26/07/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (VEC) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 26/07...

26/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

20/07/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

14/07/2017

Niêm yết mới

Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 43.800.000...

Doanh nghiệp cùng ngành