09:03, 25/06/2019

VEA: Trần Ngọc Hà - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 100.000 CP

VEA: Trần Ngọc Hà - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 100.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Ngọc Hà
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: VEA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 102.400 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/06/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/07/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

49.9

0.3 (0.6%)
Giá tham chiếu49.6
Giá mở cửa49.0
Giá cao nhất49.7
Giá thấp nhất49.0
Giá đóng cửa49.6
Khối lượng678,107
Giao dịch ròng NĐTNN-800
Room nước ngoài còn lại43.42%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)1,328,800,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)66,307.1
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)5,320.9
P/E9.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)18,537.9
P/B2.7
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

27/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEA) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao...

Doanh nghiệp cùng ngành