03:32, 20/08/2019

VCX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2019

VCX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2019
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

6.7

4.5 (204.55%)
Giá tham chiếu2.2
Giá mở cửa2.2
Giá cao nhất2.2
Giá thấp nhất2.2
Giá đóng cửa2.2
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.92%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)26,530,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)177.8
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)126.9
P/E52.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)5,438.5
P/B1.2
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

2.20

0.00 (0.00%)

00
16/01

2.20

0.00 (0.00%)

00
15/01

2.20

0.00 (0.00%)

00
14/01

2.20

0.00 (0.00%)

00
13/01

2.20

0.00 (0.00%)

00
10/01

2.20

0.00 (0.00%)

00
09/01

2.20

0.20 (10.00%)

200440
08/01

2.00

0.00 (0.00%)

00
07/01

2.00

0.00 (0.00%)

5001,000
06/01

2.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

24/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

17/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

29/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc thực hiện dự án "Đầu tư hệ...

29/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

29/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2017Thời gian họp: 29/04/2017Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính...

31/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

13/02/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình công bố bổ nhiệm ông Lê Ngọc Hùng chức vụ Phó Giám...

25/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Huy chức vụ Thành viên...

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

12/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc bán 1.000.000 cổ...

28/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (mẹ + hợp nhất).

10/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc giảm tỷ lệ sở hữu...

01/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

01/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

05/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016 (công ty mẹ).

05/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

17/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nam, Thành viên BKS, chức...

10/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

10/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016Ngày đăng...

25/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

06/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nguyệt, kế toán trưởng, chức...

02/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

01/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 01/04/2016:1/ Bổ nhiệm:- Ông Nguyễn Quang...

26/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

25/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình công bố bổ nhiệm ông Lò Mạnh Cường, Phó Giám đốc, chức...

15/11/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình công bố bổ nhiệm ông Mai Thanh Hải, trưởng phòng Kinh tế xây...

26/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

26/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

21/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

24/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

30/06/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

27/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

31/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

05/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2015 Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4/2015 (thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo bằng thư...

01/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình công bố bà Phạm Ngọc Lan, phó giám đốc, sẽ nghỉ hưu từ...

25/12/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình công bố giao dịch thêm cổ phiếu trên UpCoM:Số cổ phiếu giao dịch thêm...

23/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

09/06/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình công bố thay đổi thành viên BKS.Tải file gốc

06/06/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2014Thời gian họp: 6/6/2014Địa...

06/06/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

06/06/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thái Hà chức vụ trưởng BKS...

03/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

01/04/2014

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình chính thức giao dịch trên UpCoM:Số cổ phiếu đăng ký giao dịch: 25.600...

Doanh nghiệp cùng ngành