07:21, 14/11/2019

VCP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

VCP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

48.0

-8.0 (-14.29%)
Giá tham chiếu56.0
Giá mở cửa56.0
Giá cao nhất56.0
Giá thấp nhất56.0
Giá đóng cửa56.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại61.23%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)45,599,995
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)2,188.8
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)4,638.5
P/E10.3
Giá trị sổ sách (VNĐ)13,744.1
P/B3.5
Lợi tức cổ phiếu (%)15
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

56.00

0.00 (0.00%)

00
16/01

56.00

0.00 (0.00%)

00
15/01

56.00

0.00 (0.00%)

00
14/01

56.00

0.00 (0.00%)

00
13/01

56.00

0.00 (0.00%)

00
10/01

56.00

0.00 (0.00%)

00
09/01

56.00

0.00 (0.00%)

00
08/01

56.00

0.00 (0.00%)

00
07/01

56.00

0.00 (0.00%)

1005,600
06/01

56.00

2.00 (3.45%)

1005,600

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

22/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex (VCP) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2018Ngày đăng ký cuối cùng...

07/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex (VCP) công bố nghị quyết HĐQT về...

06/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex (VCP) công bố nghị quyết HĐQT về...

31/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017 (công ty mẹ).

26/12/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex (VCP) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường:Ngày đăng ký cuối cùng: 30...

11/12/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex (VCP) trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22...

09/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex (VCP) công bố nghị quyết HĐQT về...

07/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex (VCP) công bố nghị quyết HĐQT về...

18/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

18/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

19/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

30/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

30/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex công bố ông Lã Minh Văn...

30/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2017Thời gian họp...

09/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ).

03/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

15/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Quý 4/2016 (Công ty mẹ).

06/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex công bố nghị quyết HĐQT về...

30/12/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không...

16/12/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng...

31/05/2016

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex công bố lùi ngày thanh toán tạm...

24/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày...

31/12/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng...

10/09/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex phát hành cổ phiếu thưởng: Ngày đăng ký cuối cùng:...

30/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối...

06/02/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex tạm ứng cổ tức 2014 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

29/08/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam