10:03, 12/02/2019

VCP: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

VCP: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCP của CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2019
3. Lý do và mục đích:
     * tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 16/03/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 3, Khu nhà quản lý điều hành các công trình thủy điện, xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
          - Nội dung họp: Thông qua báo cáo tình hình tài chính sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019; Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024; Các vấn đề khác có liên quan
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

37.0

0.5 (1.37%)
Giá tham chiếu36.5
Giá mở cửa36.5
Giá cao nhất37.0
Giá thấp nhất36.5
Giá đóng cửa37.0
Khối lượng4,300
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại61.24%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)45,599,995
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)1,687.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)4,638.5
P/E8.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)13,744.1
P/B2.7
Lợi tức cổ phiếu (%)15
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
22/04

37.00

0.50 (1.37%)

4,300159,000
19/04

36.50

0.00 (0.00%)

1,00036,500
18/04

36.50

0.00 (0.00%)

541,950
17/04

36.50

0.00 (0.00%)

00
16/04

36.50

0.10 (0.27%)

50018,250
12/04

36.20

0.00 (0.00%)

271,1609,864,842
11/04

37.00

0.80 (2.21%)

00
10/04

37.00

0.80 (2.21%)

00
09/04

37.00

0.00 (0.00%)

265,5109,598,870
08/04

37.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

22/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex (VCP) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2018Ngày đăng ký cuối cùng...

07/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex (VCP) công bố nghị quyết HĐQT về...

06/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex (VCP) công bố nghị quyết HĐQT về...

31/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017 (công ty mẹ).

26/12/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex (VCP) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường:Ngày đăng ký cuối cùng: 30...

11/12/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex (VCP) trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22...

09/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex (VCP) công bố nghị quyết HĐQT về...

07/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex (VCP) công bố nghị quyết HĐQT về...

18/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

18/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

19/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

30/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

30/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex công bố ông Lã Minh Văn...

30/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2017Thời gian họp...

09/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ).

03/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

15/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Quý 4/2016 (Công ty mẹ).

06/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex công bố nghị quyết HĐQT về...

30/12/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không...

16/12/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng...

31/05/2016

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex công bố lùi ngày thanh toán tạm...

24/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày...

31/12/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng...

10/09/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex phát hành cổ phiếu thưởng: Ngày đăng ký cuối cùng:...

30/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối...

06/02/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex tạm ứng cổ tức 2014 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

29/08/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam