09:59, 18/06/2019

VC2: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2019

VC2: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2019
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

13.9

0.7 (5.3%)
Giá tham chiếu13.2
Giá mở cửa13.2
Giá cao nhất13.9
Giá thấp nhất13.2
Giá đóng cửa13.9
Khối lượng1,800
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.69%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)15,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)208.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,172.1
P/E11.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)18,204.6
P/B0.8
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
13/12

13.90

0.70 (5.30%)

1,80024,000
12/12

13.20

1.40 (9.59%)

1,10014,520
11/12

14.60

1.20 (8.96%)

2,10028,520
10/12

13.40

0.00 (0.00%)

1,00013,400
09/12

13.40

0.00 (0.00%)

2,80035,610
06/12

13.40

0.00 (0.00%)

00
05/12

13.40

0.10 (0.74%)

1,60021,440
04/12

13.50

0.00 (0.00%)

00
03/12

13.50

0.50 (3.85%)

1001,350
02/12

13.00

0.80 (5.80%)

3,71248,407

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

22/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (VC2) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/02/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 13/02...

23/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017.

23/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

31/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

24/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

04/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 công bố lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017...

12/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chính chức vụ Phó TGĐ từ ngày 12/06/2017.

05/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 công bố ông Vũ Duy Long thôi giữ chức vụ Phó TGĐ từ...

23/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông Đỗ Bảo...

21/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

21/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02...

14/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

14/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ).

14/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 công bố nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên...

19/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016.

19/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

01/11/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Đăng Gô Ganh chức vụ Phó...

25/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016.

25/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

03/10/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 3...

17/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

17/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

10/08/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2016Ngày đăng ký cuối...

01/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 công bố ông Phạm Văn Sinh, Phó TGĐ, nghỉ hưu từ ngày...

29/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

26/07/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/07...

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016 (công ty mẹ).

19/07/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 trả cổ phiếu thưởng cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2016Ngày đăng ký...

14/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 công bố nghị quyết HĐQT về nội dung xin ý kiến cổ...

21/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phần tăng...

20/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 công bố bổ nhiệm ông Đỗ Quang Việt, Kế toán...

26/05/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 công bố đã bán thành công 135.496 cổ phiếu quỹ từ...

09/05/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 đăng ký bán 135.496 cổ phiếu quỹ từ ngày 09/05...

26/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016.

26/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

14/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 công bố nghị quyết HĐQT về việc chào bán 135.496 cổ...

15/03/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

15/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27...

14/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 công bố bổ nhiệm 3 phó TGĐ từ ngày 14/3/2016 là ông...

09/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 công bố thay đổi nhân sự HĐQT từ ngày 9/3/2016:Từ nhiệm:...

04/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

02/02/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 công bố bổ nhiệm ông Trần Ngọc Long chức vụ TGĐ thay...

26/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015.

25/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015 (công ty mẹ).

12/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

31/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH...

21/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

21/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

11/09/2015

Sự kiện khác

Cổ phiếu công ty Cổ phần Xây dựng số 2 không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ từ ngày...

11/09/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015.

10/09/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên (Công ty mẹ)

29/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

22/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn KPMG là công ty...

01/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 công bố ông Nguyễn Thùy Chung, phó TGĐ, sẽ chuyển công tác...

30/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2015 Ngày giao dịch không...

13/05/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 công bố bổ nhiệm ông Đỗ Quang Việt chức vụ kế toán trưởng...

21/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

20/03/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2015.Tải file gốc

20/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 30/01/2015 Ngày giao dịch không...

17/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 công bố nghị quyết HĐQT thông qua bầu thay thế 1 thành...

17/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 công bố ông Mã Thế Điệp từ nhiệm chức vụ thành viên...

11/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

26/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014 (công ty mẹ)

26/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

17/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

01/10/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 công bố bổ nhiệm ông Vũ Duy Long chức vụ phó TGĐ...

01/10/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 công bố bổ nhiệm ông Đỗ Quang Việt chức vụ phó giám đốc...

21/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

30/05/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2014Ngày giao dịch không...

16/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

01/04/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 công bố bổ nhiệm 2 phó TGĐTải file gốcTải file gốc

28/03/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

28/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: Thời gian họp: 28/03...

25/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

30/07/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 phê duyệt bổ nhiệm thành viên HĐQT, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại...

30/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Thành viên...

25/01/2013

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 4/2012

10/10/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

VC2: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/09/2012...

20/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VC2: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2012 3. Lý do và mục...

28/05/2012

Niêm yết thêm

VC2: Ngày giao dịch đầu tiên của 4.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung -         Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 4.000.000 cổ phiếu (Bốn triệu cổ phiếu) -         Giá trị cổ phiếu niêm yết...

17/05/2012

Thay đổi BLĐ

VC2: Ủy quyền công bố thông tin Bổ nhiệm ông Vũ Duy Long hiện là Kế toán trưởng, làm người...

27/04/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 thông báo bổ nhiệm TGĐ. - Bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Hải sinh ngày 03/02/1973...

26/04/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Cường sinh...

30/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

19/03/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VC2: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

16/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

27/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

24/02/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 1. Người được ủy quyền trước đây: Họ và tên: Ông Lò Hồng Hiệp...

13/02/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốc

09/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

26/12/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VC2: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/11/2011 Tỷ...

25/11/2011

Phát hành cổ phiếu

VC2: Phát hành cổ phiếu Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/11/2011 Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.000.000 CP Tỷ lệ thực hiện: 1...

03/11/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

01/11/2011

Phát hành cổ phiếu

VC2: Phát hành cổ phiếuTải file dữ liệu gốc

26/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

28/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

08/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VC2: Nghị quyết 2011Link download

04/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (VC2) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2011 - Ngày giao dịch...

18/03/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VC2: Tạm ứng cổ tức bằng tiền - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2011 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 23/02/2011 - Tỷ lệ thực hiện ...

10/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010 (Theo hnx)

19/01/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VC2: Trả cổ tức bằng tiền mặtLink download

19/01/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download (Theo hnx)

20/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

27/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

16/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2010 (Theo: hnx.vn)

29/04/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

15/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: 15 tháng 4 năm 2010Địa điểm: Hội trường tầng KT – tòa nhà Vinaconex 2 –...

18/05/2009

Thay đổi BLĐ

Ngày 26/5/2009 TTGDCK Hà Nội nhận được Quyết định số 99QĐ/HDQT-CT2 và công văn số 3109/TB/CTCP2 của CTCP Xây dựng số...

12/05/2009

Thay đổi BLĐ

Ngày 11/5/2009 TTGDCK Hà Nội nhận được công văn số 36/CV/CT2-TCHC của CTCP Xây dựng số 2 thông báo về nhân sự Hội...

18/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTCP Xây dựng số 2 (MCK: VC2) như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2009 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 16/3/2009 + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2: 17/3/2009 (Lưu ý: Riêng đối với...

16/04/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2009

13/02/2009

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam