02:57, 09/02/2018

VC1: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

VC1: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VC1 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/03/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà C1, số 289A đường Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
+ Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Tờ trình Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

13.2

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu13.2
Giá mở cửa13.2
Giá cao nhất13.2
Giá thấp nhất13.2
Giá đóng cửa13.2
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại46.44%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)12,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)158.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,317.3
P/E10.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)19,897.1
P/B0.7
Lợi tức cổ phiếu (%)20
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
22/03

13.20

0.00 (0.00%)

00
21/03

13.20

0.00 (0.00%)

00
20/03

13.20

0.00 (0.00%)

00
19/03

13.20

1.20 (8.33%)

1001,320
18/03

14.40

1.60 (10.00%)

1001,440
15/03

16.00

1.00 (6.67%)

3,100546,669
14/03

15.00

0.00 (0.00%)

00
13/03

15.00

1.50 (9.09%)

80012,000
12/03

16.50

1.50 (10.00%)

4,00065,600
11/03

15.00

0.40 (2.60%)

6,30094,500

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

23/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (VC1) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2018Thời gian họp: Ngày 23/03/2018Địa điểm tổ chức...

22/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

19/12/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (VC1) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 4...

25/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (VC1) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hà chức vụ Kế toán...

23/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

30/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (VC1) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng...

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

02/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (VC1) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông Đinh...

31/07/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (VC1) công bố bán lại thành công 195.800 cổ phiếu quỹ từ...

21/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

17/07/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 đăng ký bán 195.800 cổ phiếu quỹ từ ngày 17/07/2017 đến ngày 31/07...

10/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 công bố lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017...

30/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

14/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 công bố nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ của công ty.

22/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 công bố bổ nhiệm ông Thạch Anh Đức, Thành viên HĐQT/ TGĐ, chức...

03/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thụy Phương chức vụ Kế toán trưởng...

23/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

23/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2017Thời gian họp: 08h30,...

13/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

19/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

17/01/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (VC1) trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

20/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

26/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 công bố bổ nhiệm ông Vũ Nhất chức vụ Thành viên HĐQT...

16/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

10/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 công bố ông Nguyễn Quốc Hòa từ nhiệm chức vụ Thành viên...

20/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

05/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH...

26/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2016 Ngày đăng...

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

24/03/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

24/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 22...

17/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

22/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hòa chức vụ Thành viên...

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

05/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

01/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt ngày 01/01/2016:- Ông...

01/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 công bổ bổ nhiệm ông Nguyễn Thạc Kim, Thành viên HĐQT, chức vụ...

01/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt ngày 01/01/2016:- Ông Mai Long từ...

24/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 công bố bổ nhiệm ông Thạch Anh Đức, Phó TGĐ, chức...

01/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 công bố ông Phạm Quốc Mạnh từ nhiệm chức vụ Phó TGĐ...

05/11/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 công bố ông Lã Giang Trung từ nhiệm chức vụ thành viên...

23/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

23/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

28/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

23/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

29/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2015 Ngày giao...

21/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

27/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2015 Thời...

27/03/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

11/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

12/02/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 công bố tái bổ nhiệm ông Thạch Anh Đức chức vụ phó TGĐ...

20/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

15/12/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 công bố tái bổ nhiệm ông Đỗ Lê Tân chức vụ phó...

23/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

28/08/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 công bố bổ nhiệm ông Lã Giang Trung thay thế ông Phạm...

28/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập 2 tiểu ban...

15/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

24/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

VC1- BCTC Q2/2014

27/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2014Ngày giao...

30/05/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2014Ngày giao...

21/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

28/03/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tỉa file gốc

28/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/03...

12/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013Tải file gốc

23/01/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

20/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

04/11/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 công bố thay đổi thành viên HĐQT:Chấp thuận Ông Nguyễn Quốc Hòa...

09/11/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

VC1: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/10/2012 3. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn...

06/07/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

12/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VC1: Ngày 23/05/2012, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2011 tỷ lệ 4%/CP 1.     Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/20122.     Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/05/20123.     Lý do...

10/04/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VC1: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2012 - Tỷ lệ...

05/04/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốc

05/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

30/03/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VC1: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

27/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03...

13/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

20/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

07/02/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

31/01/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

10/01/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

30/10/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

VC1: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/10...

25/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

04/10/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VC1: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP - Số lượng cổ phiếu đã mua: 195.800...

04/10/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

04/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

22/09/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

27/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

27/06/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VC1: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP ...

15/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VC1: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

12/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VC1: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2011 - Tỷ lệ thực hiện ...

10/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

25/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VC1: Nghị quyết 2011Link download

14/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng...

14/04/2011

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

VC1: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Thời gian họp đã thông báo: Ngày 1/4/2011 - Thời gian họp thay đổi: 8 giờ 30 phút,...

29/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

28/01/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

22/12/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (VC1) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Bổ nhiệm ông Phạm...

01/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

27/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

18/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

29/04/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

24/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Thời gian: 24/03/2010Địa điểm: Nhà văn hóa quận Thanh Xuân-...

14/05/2009

Niêm yết mới

Ngày 14/05/2009, cổ phiếu CTCP Xây dựng số 1 chính thức giao dịch tại TTGDCK Hà Nội với những nội dung sau: -    Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xây dựng số 1 -    Loại chứng...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam