03:41, 17/09/2019

VAT: Thông báo về việc đưa cổ phiếu VAT vào diện bị cảnh báo

VAT: Thông báo về việc đưa cổ phiếu VAT vào diện bị cảnh báo

Tài liệu đính kèm
  000000008778203_1107tb_20190916_1.PDF
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

2.0

0.4 (25.0%)
Giá tham chiếu1.6
Giá mở cửa1.5
Giá cao nhất1.6
Giá thấp nhất1.5
Giá đóng cửa1.6
Khối lượng131,300
Giao dịch ròng NĐTNN-20,000
Room nước ngoài còn lại43.16%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)4,544,953
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)9.1
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)160.7
P/E12.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,283.5
P/B0.2
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

1.60

0.00 (0.00%)

131,300196,990
16/01

1.60

0.00 (0.00%)

00
15/01

1.60

0.00 (0.00%)

00
14/01

1.60

0.00 (0.00%)

00
13/01

1.60

0.00 (0.00%)

00
10/01

1.60

0.00 (0.00%)

100,900151,460
09/01

1.60

0.00 (0.00%)

00
08/01

1.60

0.00 (0.00%)

00
07/01

1.60

0.00 (0.00%)

00
06/01

1.60

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

06/03/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân (VAT) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 413.157...

24/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

28/12/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân (VAT) trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28...

28/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân (VAT) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu...

07/11/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân (VAT) công bố miễn nhiệm bà Trần Thị Hoa Mai chức vụ Thành viên HĐQT...

07/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân (VAT) công bố nghị quyết HĐQT về:+ Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2017+ Dự...

30/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

18/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

15/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn...

17/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 03/05/2017Thời...

17/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

24/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân công bố miễn nhiệm ông Trần Tiến Dũng chức vụ Phó TGĐ từ...

23/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD năm 2016.Tải file...

28/11/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/10/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2016Thời gian họp:...

28/11/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân công bố bổ nhiệm ông Phó Đức Tùng chức vụ Trưởng BKS thay...

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

07/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo cáo soát xét kết quả SXKD 6...

08/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

01/09/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân không được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 01/09...

31/07/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

31/07/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/07/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 06...

26/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016.

25/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

08/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

14/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

Bà Cao Thị Hòa, cổ đông lớn, đã bán 15.400 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn...

26/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015.

21/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Cao Thị Hòa- Mã chứng khoán: VAT- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 176.700 CP (tỷ lệ...

20/01/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 2.830.000...

23/12/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 169.796(Số lượng...

26/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Thông qua gia hạn thời gian đặt mua...

22/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

09/09/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/09/2015. Ngày đăng ký...

09/09/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân phát hành thêm cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/09/2015.Ngày đăng ký cuối cùng : 11/09/2015. 1...

21/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

31/07/2015

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân công bố thay đổi tên công ty thành "Công ty Cổ phần VT...

03/05/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 09/04/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2015 Thời gian họp: 8:00 ngày 3/5/2015...

03/05/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

28/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân công bố thay đổi nhân sự từ ngày 28/4/2015: Từ nhiệm: Ông...

24/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

06/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

23/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

25/12/2014

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân công bố lùi ngày thanh toán cổ tức 2013 từ 25/11...

25/11/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2014Ngày giao dịch không...

23/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

08/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân công bố nghị quyết HĐQT về báo cáo kết quả SXKD 6 tháng...

19/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

24/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

VAT - BCTC Q2/2014

11/06/2014

Thay đổi BLĐ

VAT - Thay đổi ban lãnh đạo- Bổ nhiệm ông Vũ Tuấn Đức - TGĐ- Bổ nhiệm ông Trần Tiến Dũng - Phó...

24/05/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

24/05/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 07/05/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2014Thời gian họp: 8:00...

22/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

03/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

17/02/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân công bố thay đổi ban lãnh đạo:- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công...

24/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

20/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2013File gốc

03/11/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân công bố NQ HĐQTFile gốc

30/10/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 3/2012

23/08/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

03/06/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

VAT: Ngày 14/05/2012, ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ thường niên năm 20121. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/20123. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012: -        ...

14/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

VAT: Báo cáo tài chính quý I/2012 Tải file dữ liệu gốc

28/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

07/03/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2011

14/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

13/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

07/10/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VAT: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/09/2011 Tỷ lệ...

07/10/2011

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

VAT: Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền - Thông tin đã thông báo: Thời gian thanh toán: 30/9/2011. - Thông tin điều chỉnh...

08/09/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

31/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

29/06/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

03/06/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VAT: Nghị quyết 2011Link download

21/05/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 29/4/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/4/2011 - Lý do...

25/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

08/04/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Hội đồng quản trị công...

21/02/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân (VAT) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.  (Theo hnx)

11/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

15/12/2010

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân (VAT) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HNSố lượng cổ...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam