07:01, 16/10/2019

UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CTCB03MBS19CE

UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CTCB03MBS19CE

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB thông báo về việc được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CTCB03MBS19CE như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191016_20191016--Chungquyen-CTCB03MBS19CE--GCN-chao-ban-lan-dau.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ