07:54, 10/04/2019

TVU: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

TVU: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVU của CTCP Công trình Đô thị Trà Vinh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 22/05/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
+ Báo cáo tài chính – hợp nhất đã kiểm toán năm 2018;
+ Các tờ trình của HĐQT về việc thông qua các nội dung: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019.
+ Một số nội dung khác (nếu có).
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

12.4

1.2 (10.71%)
Giá tham chiếu11.2
Giá mở cửa11.2
Giá cao nhất11.2
Giá thấp nhất11.2
Giá đóng cửa12.4
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại46.9%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)1,750,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)21.7
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,829.6
P/E4.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,913.7
P/B1.0
Lợi tức cổ phiếu (%)12.61
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
23/08

12.40

1.20 (10.71%)

00
22/08

12.40

1.20 (10.71%)

00
21/08

12.40

1.20 (10.71%)

00
20/08

12.40

1.20 (10.71%)

00
19/08

12.40

1.20 (10.71%)

00
16/08

12.40

1.20 (10.71%)

00
15/08

12.40

1.20 (10.71%)

00
14/08

12.40

1.20 (10.71%)

00
13/08

12.40

1.20 (10.71%)

00
12/08

12.40

1.20 (10.71%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

26/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh (TVU) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

08/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh (TVU) công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn nhà...

23/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh (TVU) công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mua...

12/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/05/2017Ngày đăng ký cuối...

28/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2017Thời gian họp: 8h00,...

28/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

31/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

23/11/2016

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh công bố ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài...

09/11/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký...

Doanh nghiệp cùng ngành