09:57, 24/05/2019

TVG: Báo cáo tài chính 2018 của Công ty mẹ (đã kiểm toán)

TVG: Báo cáo tài chính 2018 của Công ty mẹ (đã kiểm toán)
.

Tài liệu đính kèm
  000000008509711_TVG._BCTC_CTY_ME_1218.pdf
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

0.8

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu0.8
Giá mở cửa0.8
Giá cao nhất0.8
Giá thấp nhất0.8
Giá đóng cửa0.8
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)2,029,589
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)1.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,008.4
P/E0.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)16,626.9
P/B0.0
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
16/10

0.80

0.00 (0.00%)

00
15/10

0.80

0.00 (0.00%)

00
15/10

0.80

0.00 (0.00%)

00
15/10

0.80

0.00 (0.00%)

00
15/10

0.80

0.00 (0.00%)

00
14/10

0.80

0.00 (0.00%)

00
11/10

0.80

0.00 (0.00%)

00
09/10

0.80

0.00 (0.00%)

00
08/10

0.80

0.00 (0.00%)

00
07/10

0.80

0.00 (0.00%)

00
04/10

0.80

0.00 (0.00%)

00
03/10

0.80

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

28/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải (TVG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm...

23/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải (TVG) tổ chức ĐHĐCĐ thường...

19/03/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải (TVG) trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền :...

26/02/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải (TVG) công bố bổ nhiệm ông...

01/01/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải (TVG) công bố bổ nhiệm ông...

01/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải công bố miễn nhiệm ông Võ...

21/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

21/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày...

03/04/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

25/01/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng...

02/12/2016

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải công bố ký hợp đồng...

10/10/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải công bố bổ nhiệm ông...

01/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải công bố bổ nhiệm ông...

01/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải công bố bổ nhiệm ông Đỗ Văn...

01/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải công bố bổ nhiệm bà...

06/05/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao...

08/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải công bố bổ nhiệm ông...

07/04/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Viết Hùng - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: TVG- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực...

01/04/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Viết Hùng- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: TVG- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 201...

01/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải công bố chấm dứt hợp đồng lao...

01/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải công bố chấm dứt hợp đồng lao động...

26/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm...

26/03/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

24/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

16/03/2016

Giao dịch nội bộ

Bà Nguyễn Thúy Hảo, kế toán trưởng, đăng ký mua 200.000 cổ phiếu từ ngày 16/3 đến 12/4...

09/03/2016

Giao dịch nội bộ

Bà Nguyễn Thúy Hảo, kế toán trưởng, đã bán 15.686 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 181...

09/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

Bà Thái Thị Hiền đã mua 234.504 cổ phiếu hay 11,55% và trở thành cổ đông lớn.

07/03/2016

Giao dịch nội bộ

Bà Nguyễn Thúy Hảo, kế toán trưởng, đăng ký bán 15.686 cổ phiếu từ ngày 7/3 đến 1/4...

07/03/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Phạm Viết Hùng, ủy viên HĐQT/phó TGĐ, đăng ký mua 300.000 cổ phiếu từ ngày 7/3 đến...

01/03/2016

Giao dịch nội bộ

Bà Nguyễn Thúy Hảo, kế toán trưởng, đã mua 195.686 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 196.748...

29/02/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Trần Thiện Cảnh, ủy viên HĐQT/TGĐ, đã không mua được 200.000 cổ phiếu, ông Cảnh vẫn nắm giữ 6...

29/02/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, ủy viên HĐQT/phó TGĐ, đã mua 11.572 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên...

29/02/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Phạm Viết Hùng, ủy viên HĐQT/phó TGĐ, đã mua 200.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên...

29/02/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Đỗ Văn Hạt, chủ tịch HĐQT/người CBTT, đã mua 250.000, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 493...

26/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã bán 894.504 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 100...

26/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải công bố nghị quyết HĐQT về...

03/02/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thiện Cảnh - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: TVG- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện...

03/02/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Viết Hùng - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: TVG- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch...

03/02/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Văn Hạt - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin- Mã chứng khoán: TVG- Số lượng cổ phiếu nắm...

03/02/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thúy Hảo - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng- Mã chứng khoán: TVG- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

03/02/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Mạnh Thắng - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: TVG- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực...

28/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thúy Hảo- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng- Mã chứng khoán: TVG- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.062 CP (tỷ...

28/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Mạnh Thắng- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: TVG- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14...

28/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thiện Cảnh- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: TVG- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.018...

28/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Viết Hùng- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: TVG- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1...

08/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thúy Hảo - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng- Mã chứng khoán: TVG- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.062...

05/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Văn Hạt- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin- Mã chứng khoán: TVG- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện...

01/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải công bố thay đổi nhân sự chủ chốt...

08/10/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng:...

22/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

02/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

16/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:...

23/01/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải trả cổ tức bằng tiền năm 2013: Ngày đăng ký cuối cùng:...

15/08/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải công bố bổ nhiệm ông...

01/08/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải công bố bổ nhiệm ông...

01/06/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải công bố bổ nhiệm ông...

21/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải công bố bổ nhiệm bà...

19/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải công bố bổ nhiệm ông...

25/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải công bố nghị quyết ĐHĐCĐ...

15/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III ...

01/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

31/03/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2012:Ngày đăng...

17/07/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TVG: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/06/2013 3. Lý do và mục đích:...

15/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TVG: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2012 3. Lý...

26/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối...

06/01/2012

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2012 1. Ngày đăng...

22/09/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải Chính thức giao dịch cổ phiếu...

29/07/2011

Phát hành cổ phiếu

TVG: Phát hành cổ phiếu Ngày đăng ký cuối cùng: 29/07/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2011 Tỷ lệ thực hiện: 18...

15/06/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

TVG: Nghị quyết 2011Link download

25/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải (TVG) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2011...

06/05/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

31/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Doanh nghiệp cùng ngành