09:46, 22/08/2019

TV3: Báo cáo tài chính bán niên năm 2019

TV3: Báo cáo tài chính bán niên năm 2019
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

31.0

2.0 (6.9%)
Giá tham chiếu29.0
Giá mở cửa29.0
Giá cao nhất29.0
Giá thấp nhất29.0
Giá đóng cửa29.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.99%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)8,276,066
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)256.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,746.7
P/E17.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,295.2
P/B2.5
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

29.00

0.00 (0.00%)

00
16/01

29.00

0.00 (0.00%)

1,00029,000
15/01

29.00

0.00 (0.00%)

40011,590
14/01

29.00

0.00 (0.00%)

00
13/01

29.00

0.00 (0.00%)

00
10/01

29.00

0.00 (0.00%)

00
09/01

29.00

0.00 (0.00%)

00
08/01

29.00

0.00 (0.00%)

00
07/01

29.00

0.00 (0.00%)

00
06/01

29.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

02/04/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết...

31/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2018Ngày...

01/03/2018

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

01/03/2018

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (văn phòng công ty).

23/01/2018

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3) phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

22/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

22/11/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3) Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường:Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2017Ngày giao...

20/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

20/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (văn phòng công ty).

21/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán soát xét niên 2017.

21/08/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung...

18/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (văn phòng công ty).

14/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/06/2017Ngày đăng ký cuối...

15/06/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2017Ngày đăng ký...

21/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

21/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2017Thời gian họp: 08h00, ngày 21/04/2017Địa điểm tổ chức họp...

19/04/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017.

08/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

16/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

08/08/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung...

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

30/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2016Ngày đăng...

17/06/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17...

01/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 01/05...

22/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

22/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2016Thời gian họp...

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

15/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

22/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015.

20/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

11/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

20/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

15/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2015 Ngày giao...

22/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

17/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

17/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2015 Ngày giao dịch...

12/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

20/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

20/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

14/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

22/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

30/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2014Ngày giao dịch không...

24/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

11/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2013Tải file gốc

28/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3  tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:- Thời gian họp: dự kiến ngày...

20/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

19/07/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ...

17/06/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TV3: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2013 3. Lý do và mục đích: * Trả...

24/10/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 3/2012

24/07/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

18/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TV3: Ngày 31/05/2012, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt tỷ lệ 20%/CP 1.       Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/20122.       Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29...

10/05/2012

Thay đổi BLĐ

TV3: Thay đổi nhân sựTải file dữ liệu gốc

07/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

TV3 - Công bố Nghị Quyết Đại hội cổ đông Thường niên 2012.Tải file dữ liệu gốc

26/04/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2012

20/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2012 3. Lý do và...

10/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

31/01/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

24/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

28/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

15/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TV3: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

29/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

TV3: Nghị quyết 2011 Link download

29/04/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

22/04/2011

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

TV3: Thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011...

22/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2011 - Ngày giao dịch không...

08/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

29/01/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

27/01/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

27/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC Q3/2010

31/08/2010

Niêm yết thêm

Sở GDCK Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho CTCP Tư vấn xây dựng điện 3 được niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết...

19/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

26/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2010 (Theo: hnx.vn)

14/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

22/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: ngày 22/4/2010Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty số 32...

01/12/2009

Niêm yết mới

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam