09:54, 16/05/2019

TV2: Ngày 28/05/2019, ngày hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2

TV2: Ngày 28/05/2019, ngày hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2

Tài liệu đính kèm
  000000008489803_524tb_20190516_1.pdf
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

88.0

-72.0 (-45.0%)
Giá tham chiếu160.0
Giá mở cửa157.7
Giá cao nhất160.4
Giá thấp nhất156.0
Giá đóng cửa160.0
Khối lượng79,552
Giao dịch ròng NĐTNN100
Room nước ngoài còn lại0.62%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)11,726,940
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)1,032.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)18,202.0
P/E4.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)56,691.6
P/B1.6
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
27/05

160.00

2.30 (1.46%)

79,55212,624,352
24/05

157.70

2.90 (1.81%)

89,76914,390,660
23/05

160.60

3.60 (2.29%)

89,87014,420,752
22/05

157.00

2.00 (1.29%)

31,1744,855,268
21/05

155.00

0.00 (0.00%)

28,7714,456,840
20/05

155.00

0.80 (0.52%)

59,7659,235,468
17/05

154.20

1.80 (1.15%)

37,5075,829,248
16/05

156.00

2.00 (1.30%)

37,9235,868,500
15/05

154.00

0.10 (0.06%)

24,3603,747,710
14/05

153.90

4.60 (2.90%)

91,55414,073,849

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

04/04/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/03/2018Ngày đăng ký...

19/03/2018

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

28/02/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) công bố bổ nhiệm ông Võ Văn Bình chức vụ...

28/02/2018

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

28/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành...

28/02/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/02/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 12/02/2018Thời gian họp...

27/02/2018

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

27/02/2018

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (văn phòng công ty).

31/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

31/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017 (văn phòng công ty).

09/01/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) công bố bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Quang chức vụ...

07/12/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung:...

22/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch góp vốn...

31/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

31/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (văn phòng công ty).

24/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (văn phòng công ty).

24/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

31/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (văn phòng công ty).

31/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

25/07/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền...

26/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/05/2017Ngày đăng ký cuối...

12/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán...

24/05/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 trả cổ tức bằng cổ phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05...

03/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch góp vốn thành...

01/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án...

31/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

31/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/02/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2017Thời gian họp: 08:00, March 31, 2017Địa điểm tổ chức họp...

23/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Văn phòng...

23/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2016.

06/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

23/12/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Phú chức vụ...

31/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

26/10/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 công bố đã bán thành công 40.500 cổ phiếu...

28/09/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 công bố đăng ký bán 40.500 cổ phiếu quỹ...

06/09/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 công bố bổ nhiệm ông Trần Quang Lâm, Phó TGĐ,...

06/09/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/08/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2016Thời...

26/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 công bố nghị quyết HĐQT về phương án bán cổ...

25/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

29/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

27/07/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung:...

29/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2016Ngày đăng...

15/06/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2  phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15...

04/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

15/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trọng Nghĩa - Mã chứng khoán: TV2 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000 CP (tỷ lệ 0,02%) - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Thu Hiền -...

14/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

14/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng...

13/04/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Chơn Hùng - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: TV2- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện...

29/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trọng Nghĩa- Mã chứng khoán: TV2- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000 CP (tỷ lệ 0,02%)- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn...

24/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

04/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015.

21/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

17/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

21/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

01/07/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2015 Ngày giao dịch...

22/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

17/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Chơn Hùng chức vụ chủ...

17/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

17/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2015 Thời gian họp: 8:00AM ngày...

30/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

20/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

18/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

31/07/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2014Ngày giao...

21/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

21/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

18/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

18/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2014Thời gian họp...

31/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

21/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

11/10/2013

Đại hội Cổ đông Bất thường

Địa điểm: Hội trường công ty, số 32 Ngô Thời Nhiệm, P.7, Q3, tp. Hồ Chí Minh.

11/10/2013

Thay đổi BLĐ

- Ông Nguyễn Tài Anh thôi chức vụ chủ tịch HĐQT/TGĐ- Ông Nguyễn Văn Hậu thôi chức vụ thành viên HĐQT-...

11/10/2013

Đại hội Cổ đông Bất thường

Thời gian: 8:30AMĐịa điểm: Hội trường công ty, số 32 Ngô Thời Nhiệm, P. 7, Q. 3, tp. HCM.

26/09/2013

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 thông báo tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2013 Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

27/06/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TV2: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2013 3. Lý do và mục đích: ...

24/10/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 3/2012

30/07/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TV2: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/07/2012 3. Lý do và mục...

28/06/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

TV2: Ngày 25/05/2012, ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 1.     Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/20122.     Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/20123.     Lý do và mục đích: Đại hội đồng...

27/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

07/03/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ...

31/01/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

20/01/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

TV2: Nghị quyết 2011Tải file dữ liệu gốc

27/12/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ...

19/12/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TV2: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2011 - Tỷ lệ phân bổ quyền:...

15/11/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

TV2: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP Số lượng cổ phiếu...

10/11/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

03/11/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

26/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

26/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

22/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TV2: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

21/06/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Ông Nguyễn Mạnh Hùng...

29/04/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

28/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

TV2: Ngày 28/03/2011, ngày chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2011 - Lý...

08/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

27/01/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

27/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC Q2/2010

19/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

26/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2010 (Theo: hnx.vn)

28/04/2010

Thay đổi BLĐ

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền được bầu là thành viên BKS thay thế cho bà Hoàng Thụy Hoài Yến (đã được bổ nhiệm...

28/04/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2010

20/04/2010

Thay đổi BLĐ

Bổ nhiệm Phó TGĐ ông Nguyễn Việt Dũng.

30/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

13/10/2009

Niêm yết mới

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam