01:43, 31/03/2017

TTV: 07/04 GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTV của CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2017

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2017

3. Lý do và mục đích:

* Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2017

- Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến trụ sở Công ty: số 25B, đường Lệ Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, Nghệ An

- Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị

+ Báo cáo của Ban kiểm soát

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năn tài chính 2017

+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và dự kiến thù lao năm 2017

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
12

Giá trong ngày

7.9

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu7.9
Giá mở cửa7.9
Giá cao nhất7.9
Giá thấp nhất7.9
Giá đóng cửa7.9
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)1,313,800
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)10.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,940.8
P/E4.1
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,116.9
P/B0.7
Lợi tức cổ phiếu (%)10.1
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
20/07

7.90

0.00 (0.00%)

00
19/07

7.90

0.00 (0.00%)

00
18/07

7.90

0.00 (0.00%)

00
17/07

7.90

0.00 (0.00%)

00
16/07

7.90

0.00 (0.00%)

00
13/07

7.90

0.00 (0.00%)

00
12/07

7.90

0.00 (0.00%)

00
11/07

9.00

0.00 (0.00%)

00
10/07

9.00

0.00 (0.00%)

00
09/07

9.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

23/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh (TTV) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/04/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2018Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/04/2018Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty: số 25B, đường Lệ Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, Nghệ AnNội dung họp:+ Báo cáo kết quả hoạt động sản...

23/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh công bố nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ...

02/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

10/10/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng...

Doanh nghiệp cùng ngành