09:19, 25/05/2015

TTR - 29/05 GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt

Thời gian thực hiện: 11/06/2015.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTR của CTCP Du lịch thương mại và đầu tư như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2015

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2015

3. Lý do và mục đích:

* Trả cổ tức bằng tiền năm 2014:

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Thời gian thực hiện: 11/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Du lịch thương mại và đầu tư vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 11/06/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

+ Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

19.7

2.5 (14.53%)
Giá tham chiếu17.2
Giá mở cửa19.7
Giá cao nhất19.7
Giá thấp nhất19.7
Giá đóng cửa19.7
Khối lượng105
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)1,993,393
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)39.3
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-876.1
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)8,706.0
P/B2.3
Lợi tức cổ phiếu (%)3
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
19/07

19.70

2.50 (14.53%)

1052,044
18/07

17.20

0.00 (0.00%)

00
17/07

17.20

0.00 (0.00%)

15221
16/07

17.20

0.00 (0.00%)

00
13/07

17.20

0.00 (0.00%)

66970
12/07

17.20

0.00 (0.00%)

00
11/07

17.20

3.00 (14.85%)

1001,720
10/07

20.20

3.50 (14.77%)

1002,020
09/07

23.70

4.10 (14.75%)

1002,370
06/07

28.00

2.80 (11.11%)

4,514125,552

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

12/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (TTR) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2018Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 10/04/2018 đến 20/04/2018Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở công ty tại 16A Nguyễn Công Trứ, Hai Bà...

08/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (TTR) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ...

12/12/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (TTR) công bố bổ nhiệm bà Phạm Phương Nhi chức...

08/12/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (TTR) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 08/12/2017:-...

30/11/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (TTR) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/11/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

24/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (TTR) công bố nghị quyết HĐQT về triệu tập ĐHĐCĐ...

30/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (TTR) công bố nghị quyết HĐQT về triệu tập ĐHĐCĐ...

30/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (TTR) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 30/10...

30/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (TTR) công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị...

30/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (TTR) công bố bổ nhiệm bà Phạm Phương Nhi chức...

30/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (TTR) công bố miễn nhiệm bà Cao Thị...

30/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (TTR) công bố miễn nhiệm bà Trịnh Thị Thùy Hương...

30/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (TTR) công bố miễn nhiệm ông Lâm Thanh Tuấn chức...

27/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (TTR) công bố miễn nhiệm bà Đỗ...

27/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (TTR) công bố miễn nhiệm ông Lê Văn Hồng chức...

18/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (TTR) công bố bổ nhiệm bà Trịnh...

18/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (TTR) công bố miễn nhiệm ông Lâm Văn...

15/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (TTR) công bố bổ nhiệm bà Trịnh Thị Thùy...

15/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (TTR) công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Phương chức...

27/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

27/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2017Thời gian họp: 08h00,...

10/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư công bố nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp...

30/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

17/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thanh Phong- Mã chứng khoán: TTR - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 570.699 CP (tỷ lệ 28,63%) - Số...

17/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trịnh Thị Thùy Hương - Mã chứng khoán: TTR - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 3.568 CP (tỷ...

14/02/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư công bố bổ nhiệm bà Cao Thị Ngân Hoa...

03/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phương chức...

15/09/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thùy Linh...

17/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư công bố bổ nhiệm ông Lâm Thanh Tuấn chức...

28/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

28/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

29/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

22/12/2015

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Hiến- Mã chứng khoán: TTR- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 103.898 CP (tỷ lệ 5...

17/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Huy Cường chức...

06/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư công bố bổ nhiệm bà Trịnh Thị Thùy Hương...

30/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư công bố thay thế thành viên BKS từ ngày 30/9/2015...

03/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận...

11/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2015 Ngày...

18/05/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Cường chức vụ...

08/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư công bố bổ nhiệm ông Lâm Văn Sơn chức vụ...

06/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư công bố nghị quyết HĐQT chấp thuận việc chào mua...

03/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư công bố miễn nhiệm ông Đỗ Hiển chức vụ TGĐ...

03/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

13/02/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

04/02/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/02/2015 Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 24/03/2015...

21/07/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư công bố ông Nguyễn Chí Thành từ nhiệm chức...

10/07/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2014Ngày...

29/05/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

17/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền...

04/01/2013

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TTR: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/20123. Lý do và mục đích:      * Lấy ý...

09/07/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TTR: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/06/2012 3. Lý do và mục đích...

05/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2012 2. Ngày giao dịch không...

20/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

07/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TTR: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

30/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 16/3/2011 - Ngày giao dịch không...

23/08/2010

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TTR (UpCom) - 23/08/2010: Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 23/8/2010 - Ngày giao...

31/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010Thời gian:  Dự kiến 31/03/2010Địa điểm: Trụ sở CTCP Du lịch Thương mại...

04/12/2009

Niêm yết mới

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam