07:17, 14/11/2019

TTP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

TTP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

38.0

7.0 (22.58%)
Giá tham chiếu31.0
Giá mở cửa31.0
Giá cao nhất31.0
Giá thấp nhất31.0
Giá đóng cửa31.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại13.07%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)13,517,770
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)513.7
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)3,493.1
P/E10.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)56,628.1
P/B0.7
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

31.00

0.00 (0.00%)

00
16/01

31.00

0.00 (0.00%)

00
15/01

31.00

0.00 (0.00%)

00
14/01

31.00

0.00 (0.00%)

00
13/01

31.00

0.00 (0.00%)

00
10/01

31.00

0.00 (0.00%)

00
09/01

31.00

0.00 (0.00%)

00
08/01

31.00

0.00 (0.00%)

00
07/01

31.00

0.00 (0.00%)

00
06/01

31.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

13/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (TTP) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  26-03-2018 Ngày đăng ký cuối cùng:...

24/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

22/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (TTP) công bố bổ nhiệm bà Vũ Mai Trang chức vụ Người...

20/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (TTP) công bố nghị quyết HĐQT về việc ban hành quy chế...

03/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2017.

24/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

17/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (TTP) công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh dự án...

07/07/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2017 Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2017Thời gian...

22/06/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2016 kiểm toán.

12/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

06/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến công bố nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về thay đổi ngành nghề kinh doanh...

29/05/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017.

14/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03...

14/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

14/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03...

15/03/2017

Chuyển Sàn

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao...

15/08/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/07/2016Ngày...

01/08/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/07/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 27/07...

17/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05...

25/02/2016

Thay đổi về : Đại hội cổ đông bất thường

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến công bố thay đổi thời gian thực hiện họp ĐHĐCĐ bất thường...

05/02/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/01/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2016Thời gian dự kiến thực hiện...

15/10/2015

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến hủy niêm yết cổ phiếu trên HOSE: Số lượng cổ phiếu bị hủy niêm yết...

03/09/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty: Ngày giao dịch không hưởng quyền :...

20/08/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến trả cổ tức năm 2014 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/07/2015 Ngày đăng ký...

13/07/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến công bố đã mua vào 32.230 cổ phiếu làm cổ phiếu...

06/06/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015.

06/06/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2015Thời gian thực hiện: 06/06/2015 Địa điểm thực hiện: Lô II – Cụm 4 – Đường số...

29/05/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến đăng ký mua 3.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ...

16/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến công bố nghị quyết HĐQT về việc mua 3.000.000 cổ...

01/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến công bố ông Bùi Quang Thịnh thôi giữ chức vụ phó...

17/12/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến công bố bổ nhiệm ông Lê Thanh Hải thay thế ông...

24/10/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/09...

09/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2013...

30/07/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2014Ngày...

28/05/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

28/04/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến công bố đã mua 1.449.998 cổ phiếu quỹ.Tải...

18/03/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến công bố mua cổ phiếu quỹTải file gốc

26/02/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến công bố bổ nhiệm ông Châu Công Thúc chức vụ Phó TGĐ...

26/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

26/07/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TTP: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/07/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 03/07/2013 Lý do và mục...

19/06/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ...

04/03/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ...

25/10/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TTP: Trả cổ tức bằng tiền mặtTải file dữ liệu gốc

24/09/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

20/07/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TTP: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/06/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 26/06/2012 Lý do và mục...

14/06/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

01/06/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 02/05...

07/02/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu...

14/09/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

TTP: Nghị quyết 2011Link download

10/09/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TTP: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Link download

09/09/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TTP: Trả cổ tức bằng tiền mặt Link download

26/07/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

18/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TTP: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào...

06/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

01/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

TTP: Nghị quyết 2011Link download

30/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (TTP) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02...

18/10/2010

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TTP - 20/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề...

18/10/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TTP - 20/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đơth 1 năm 2010, 10%/mệnh giáLinkdownload

07/09/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Trả cổ tức...

01/09/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (TTP) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Bổ sung...

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

10/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: 10/04/2010Địa điểm: Khách sạn New World – 76 Lê Lai,...

14/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

09/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách tham dự đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến ...

09/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam