07:59, 18/03/2014

TTC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Ngày giao dịch không hưởng quyền vào 21/3/2014.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTC của CTCP Gạch men Thanh Thanh như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2014

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2014

3. Lý do và mục đích:

  • Đại hội đồng cổ đông
  • Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  • Thời gian họp: 25/04/2014
  • Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh - Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  • Nội dung họp: Thông báo sau
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

14.0

-0.2 (-1.41%)
Giá tham chiếu14.2
Giá mở cửa13.5
Giá cao nhất14.0
Giá thấp nhất13.4
Giá đóng cửa14.0
Khối lượng6,100
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại43.46%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)5,940,528
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)83.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,534.2
P/E5.5
Giá trị sổ sách (VNĐ)19,680.8
P/B0.7
Lợi tức cổ phiếu (%)15
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
26/03

14.00

0.20 (1.41%)

6,10082,070
25/03

14.20

0.10 (0.70%)

1,50020,520
22/03

14.30

0.20 (1.38%)

1,90026,810
21/03

14.50

0.00 (0.00%)

5607,976
20/03

14.50

0.50 (3.33%)

2,24632,024
19/03

15.00

0.00 (0.00%)

00
18/03

15.00

0.00 (0.00%)

6019,017
15/03

16.50

0.30 (1.79%)

1,50225,174
14/03

16.80

0.10 (0.60%)

3,90665,440
13/03

16.70

0.20 (1.21%)

9,761161,893

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

26/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (TTC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng : 22/03...

30/03/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (TTC) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng...

01/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (TTC) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018...

22/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

23/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

17/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

24/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

29/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là...

20/04/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017.

11/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

11/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2017Thời...

31/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

30/03/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2017Ngày đăng ký...

20/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2016...

17/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2016.

30/12/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AFC VF Limited - Mã chứng khoán: TTC - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 281.000 CP (tỷ lệ...

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

16/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

01/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm ông...

20/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016.

27/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2016Ngày đăng...

21/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

21/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền...

12/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AFC VF Limited - Người liên quan (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu): Andreas Vogelsanger và Andreas Karall - Mã chứng khoán: TTC - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao...

30/03/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh trả cổ tức bằng tiền năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2016Ngày giao dịch không...

29/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

AFC VF Limited đã bán 56.700, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 360.000 (tỷ lệ 6,06%)...

24/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

19/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

AFC VF Limited đã bán 16.000 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 416.700 cổ phiếu hay...

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

22/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm ông Lê...

21/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

18/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

20/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

04/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh trả cổ tức 2014 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng...

24/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền...

24/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

20/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

30/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

20/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

01/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh công bố bổ nhiệm bà Võ Thị Thu Thủy giữ chức vụ kế...

22/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

20/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

23/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

27/05/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh Trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2014Ngày giao dịch không...

25/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

25/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh tổ chức ĐHĐCĐ 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2014Thời gian họp: 25...

22/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

18/04/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh công bố bổ nhiệm bà Võ Thị Thu Thủy chức vụ thành...

15/04/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh công bố bà Châu Thị Diệu Phương từ nhiệm chức vụ thành...

31/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

21/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

19/08/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh bổ nhiệm lại ông Trần Hưng Lương làm Tổng Giám đốc kể từ...

15/01/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Bổ nhiệm ông Lê Xuân Thái...

01/11/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh thông báo thay đổi ban lãnh đạo. - Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với bà Châu Thị Diệu Phương...

04/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

TTC - Nghị quyết ĐHCĐ năm 2012Tải file dữ liệu gốc

20/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2011 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2011 3....

06/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

31/01/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

25/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

01/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

21/06/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

TTC: Nghị quyết 2011Link download

26/05/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2011 Ngày giao dịch không hưởng...

25/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

11/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

05/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

11/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

12/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

07/01/2010

Chuyển Sàn

TTC chuyển sang niêm yết tại HNX.Ngày hủy niêm yết trên HSX: 29/12/2009Ngày chính thức giao dịch trên...

19/05/2009

Thay đổi BLĐ

Ngày 15/05/2009, CTCP Gạch men Thanh Thanh (mã CK: TTC) đã họp HĐQT và nhất trí bổ nhiệm Ông Trần Hưng Lương...

15/05/2009

Thay đổi BLĐ

TTC: Chủ tịch HĐQT xin từ nhiệm Công ty CP Gạch men Thanh Thanh (mã CK: TTC) thông báo như sau: Chấp hành quyết định của cổ đông Nhà nước (Tổng...

15/05/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Sở Giao dịch CK Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách tham dự đại hội cổ đông thường niên của...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam