03:00, 05/09/2013

TST - Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán BCTC bán niên 2013

CTCP Dịch vụ KT Viễn Thông (TST) giải trình nguyên nhân của ý kiến ngoại trừ trong Báo cáo Tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2013 có soát xét của kiểm toán.

Trong quá trình kiểm toán và soát xét Báo cáo Tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2013 của Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông TST, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C có đưa ra ý kiến loại trừ về số liệu của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm kết thúc ngày 31.12.2012 và ngày 30.06.2013.

Nguyên nhân: Theo Quyết định số 54/QĐ-TCHC ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông TST về việc bổ nhiệm cán bộ thì ông Ngô Văn Hiệp – Phó giám đốc Phụ trách Chi nhánh Công ty TST tại thành phố Hồ Chí Minh – được miễn nhiệm mọi chức vụ trong Chi nhánh Công ty TST tại TP Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/02/2013. Ông Ngô Văn Hiệp có trách nhiệm bàn giao công việc cho người kế nhiệm xong trước ngày 08/02/2012.

Nhưng trong thực tế ông Ngô Văn Hiệp đã không làm thủ tục bàn giao cho người kế nhiệm là ông Nguyễn Hoàng Tâm, và ông Hiệp cũng không ký và đóng dấu Báo cáo Tài  chính năm 2012 trước soát xét kiểm toán của Chi nhánh TP Hồ Chí Minh nên báo cáo này chỉ được ký bởi người lập biểu là ông Chu Mạnh Hùng, đồng thời ông Hiệp cũng không bàn giao các chứng từ kế toán và con dấu - là cơ sở để cung cấp số liệu phục vụ cho công tác kiểm toán của Công ty Kiểm toán A&C. Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cũng không hoàn thiện được các hồ sơ do đoàn Kiểm toán yêu cầu như xác nhận công nợ phải thu, phải trả với khách hang và nhà cung cấp, không xác nhận được số dư các tài khoản tại Ngân hàng tại thời điểm 31.12.2012 và 26.03.2013 do sự bất hợp tác của ông Hiệp. Hiện tại đã có quyết định giải thể Chi nhánh Miền nam vào ngày 26.03.2013 và mọi hồ sơ giấy tờ còn lại của Chi nhánh Miền nam đã được niêm phong để Ban giải thể Chi nhánh tiến hành công tác giải thể.
 

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

7.6

-0.3 (-3.8%)
Giá tham chiếu7.9
Giá mở cửa7.6
Giá cao nhất7.6
Giá thấp nhất7.6
Giá đóng cửa7.6
Khối lượng2,600
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại42.03%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)4,800,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)36.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)564.4
P/E13.5
Giá trị sổ sách (VNĐ)18,379.7
P/B0.4
Lợi tức cổ phiếu (%)15
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
23/04

7.60

0.30 (3.80%)

2,60019,760
22/04

7.90

0.00 (0.00%)

00
19/04

7.90

0.00 (0.00%)

00
18/04

7.90

0.00 (0.00%)

00
17/04

7.90

0.00 (0.00%)

00
16/04

7.90

0.00 (0.00%)

00
12/04

7.90

0.00 (0.00%)

00
11/04

7.90

0.30 (3.95%)

100790
10/04

7.60

0.00 (0.00%)

15,000114,000
09/04

7.60

0.40 (5.56%)

4,40033,390

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

24/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

06/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và...

05/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông công bố nghị quyết của HĐQT về việc thông qua các vấn đề sau:- Kết quả SXKD...

05/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông công bố nghị quyết của HĐQT về việc cử Người đại...

25/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

25/05/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2017Ngày...

26/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông công bố nghị quyết của HĐQT về việc thông qua các vấn đề sau:- Kết...

26/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 25/04/2017:...

04/04/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ).

04/04/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016.

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

01/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông công bố bổ nhiệm ông Đặng Quang Trung chức vụ...

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

15/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

15/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

22/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

22/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016 (công ty mẹ).

19/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo cáo tình hình thực hiện SXKD...

26/05/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

26/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2016Ngày...

27/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 27/04/2016:1/ Miễn nhiệm:-...

27/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thay đổi nhân sự chủ chốt-...

25/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2016.

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

01/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

01/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ).

28/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

Ông Yu Jen Chieh đã mua ròng 52.100 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 348.800 (tỷ lệ 7...

05/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Công ty mẹ).

09/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

20/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

31/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

17/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên (công ty mẹ)

11/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

03/06/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2015...

03/06/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

13/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

11/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông công bố nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD năm...

13/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

05/11/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q3/2014

28/10/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông công bố bổ nhiệm ông Trần Trung Hiếu chức vụ...

28/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014.

18/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

13/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính  Q2/2014

28/07/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông công bố tái bổ nhiệm ông Đặng Phan Dũng chức...

26/06/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

26/06/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2014Ngày giao...

14/05/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

01/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

28/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

23/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

14/02/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

14/11/2013

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2012File gốc

15/03/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông thông báo thay đổi ban lãnh đạo. HĐQT quyết định bổ nhiệm Ông Đặng Phan Dũng -...

19/09/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

03/07/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ...

15/06/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11...

04/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

TST - Báo cáo tài chính quý 1/2012Tải file dữ liệu gốc

06/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

07/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

30/12/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TST: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/10/2011 Tỷ...

10/11/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TST: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/10/2011 Tỷ...

28/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

13/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

12/09/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

06/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

29/06/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

23/06/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

TST: Nghị quyết 2011Link download

15/06/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2011 Ngày giao...

15/04/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Người được ủy quyền là “Người...

17/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

05/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

03/11/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) thông báo thay...

30/06/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) thông báo toàn văn nội dung mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010...

25/06/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (MCK: TST) thông báo: Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2010 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/5/2010 Lý do và mục đích:...

10/04/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết trả cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt, tỷ lệ 17%.

06/07/2009

Thay đổi BLĐ

Ngày 7/7/2009 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã nhận được Công văn số 407/TST-KTTKTC...

20/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu cổ phiếu CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (MCK: TST) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2008 như sau: ·   Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2009 ·   Ngày giao dịch không hưởng quyền: ...

13/03/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam