01:18, 26/07/2016

TST: Giải trình BCTC quý II/2016

CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) giải trình báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2016.

Trong quý II năm 2016 lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty TST là 2.9 tỷ đồng, giảm lãi -130 triệu đồng (-4%) so với cùng kỳ năm trước là do những nguyên nhân sau:

Tổng doanh thu hợp nhất của công ty TST quý II năm 2016 tăng 50% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù doanh thu quý này tăng mạnh nhưng lại chủ yếu là ở chi tiêu doanh thu bán hàng tăng đến +9.307% ( nhưng đây lại là loại hình dịch vụ có tỷ suất lợi nhuận rất thấp), trong khi đó loại hình doanh thu dịch vụ bảo dưỡng giảm đến -99%, doanh thu dịch vụ xây lắp - lắp đặt cũng giảm -24%, đồng thời doanh thu dịch vụ sửa chữa ứng cửu cũng giảm -95%, trong quý II nàm 2016 có phát sinh các doanh thu dịch vụ tối ưu hóa quý và đo kiểm nhưng rất đáng tiếc là trong II năm 2015 những dịch vụ này lại không có phát sinh nên không so sánh phân tích được, doanh thu khác chủ yếu là các dịch vụ cho thuê tài sản và thiết bị cũng giảm -6%, doanh thu của công ty HTSV ( công ty con của TST) trong quý 2 năm 2016 chi tăng 3% so với cùng kỳ và số tuyệt đối cũng quá nhỏ đê thay đổi được cơ cấu của chỉ tiêu doanh thu họp nhất năm 2016. 

Trong khi đó tổng gía vốn hợp nhất của công ty trong quý II năm 2016 lại tăng những 64% so với cùng kỳ năm trước bởi giá vốn hàng thương mại tăng 28.123%, giá vốn bảo dưỡng giảm -98%, giá vốn dịch vụ xây lắp - lắp đặt giảm -17%, giá vốn dịch vụ sửa chữa ứng cứu giảm -96%, trong khi đó không phân tích được biến động trong các dịch vụ tối ưu hóa quý và đo kiểm vì không có số liệu phát sinh tại quý 2 năm 2015 và đồng thời piá vốn của công tỵ HTSV lại giảm -54% nhưng số tuyệt đối lại quá nhỏ để ảnh hường đến kết quả hợp nhất, dẫn đến khoản lãi gộp hợp nhất trong quý II năm 2016 là 4.890.988.018 đồng tăng 17% so với củng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính hợp nhất của công ty quý II năm 2016 tăng tới 1.752% so với cùng kỳ năm, đây chủ yêu là tăng trong Doanh thu tài chính cùa công ty TST do công ty Mobi Tech thanh toán khoản cổ tức 2015, doanh thu tài chính của công ty HTSV giảm -7% nhưng sốô tuyệt đôi là rất nhỏ. Chi phí tài chính hợp nhất giảm -47% do mặc dù tăng tới 2.995% TST nhưng lại giảm mạnh ở HTSV đến -72%.

Chi phỉ bán hàng hợp nhất của công ty TST quý II năm 2016 giảm -84% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là giảm tại công ty TST chủ yêu đo tính toán phân bổ đều theo sản lượng hoàn thành của 6 tháng đầu năm 2016.

Chi phí quản lý doanh nghiệp hợp nhất của công ty quý II năm 2016 tăng 2% so với cùng kỳ năm trước do TST tăng chi phí 5% nhưng HTSV lại giảm tới -62%.

Phần lãi lỗ trong liên doanh liên kết của công ty quý II năm 2016 tăng 33% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do các khoản mục đầu tư của TST tạo thành.

Chỉ tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp họp nhất của công ty quý II năm 2016 tăng 33% so với cùng kỳ nầm trước giảm -35% là do các khoản giảm trong thu nhập chịu thuế của công ty HTSV còn công ty TST vẫn chưa phải chịu thuế TBDN do vẫn còn được chuyển.

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

7.6

-0.3 (-3.8%)
Giá tham chiếu7.9
Giá mở cửa7.6
Giá cao nhất7.6
Giá thấp nhất7.6
Giá đóng cửa7.6
Khối lượng2,600
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại42.03%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)4,800,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)36.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)564.4
P/E13.5
Giá trị sổ sách (VNĐ)18,379.7
P/B0.4
Lợi tức cổ phiếu (%)15
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
23/04

7.60

0.30 (3.80%)

2,60019,760
22/04

7.90

0.00 (0.00%)

00
19/04

7.90

0.00 (0.00%)

00
18/04

7.90

0.00 (0.00%)

00
17/04

7.90

0.00 (0.00%)

00
16/04

7.90

0.00 (0.00%)

00
12/04

7.90

0.00 (0.00%)

00
11/04

7.90

0.30 (3.95%)

100790
10/04

7.60

0.00 (0.00%)

15,000114,000
09/04

7.60

0.40 (5.56%)

4,40033,390

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

24/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

06/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và...

05/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông công bố nghị quyết của HĐQT về việc thông qua các vấn đề sau:- Kết quả SXKD...

05/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông công bố nghị quyết của HĐQT về việc cử Người đại...

25/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

25/05/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2017Ngày...

26/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông công bố nghị quyết của HĐQT về việc thông qua các vấn đề sau:- Kết...

26/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 25/04/2017:...

04/04/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ).

04/04/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016.

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

01/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông công bố bổ nhiệm ông Đặng Quang Trung chức vụ...

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

15/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

15/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

22/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

22/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016 (công ty mẹ).

19/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo cáo tình hình thực hiện SXKD...

26/05/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

26/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2016Ngày...

27/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 27/04/2016:1/ Miễn nhiệm:-...

27/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thay đổi nhân sự chủ chốt-...

25/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2016.

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

01/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

01/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ).

28/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

Ông Yu Jen Chieh đã mua ròng 52.100 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 348.800 (tỷ lệ 7...

05/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Công ty mẹ).

09/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

20/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

31/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

17/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên (công ty mẹ)

11/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

03/06/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2015...

03/06/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

13/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

11/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông công bố nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD năm...

13/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

05/11/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q3/2014

28/10/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông công bố bổ nhiệm ông Trần Trung Hiếu chức vụ...

28/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014.

18/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

13/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính  Q2/2014

28/07/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông công bố tái bổ nhiệm ông Đặng Phan Dũng chức...

26/06/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

26/06/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2014Ngày giao...

14/05/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

01/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

28/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

23/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

14/02/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

14/11/2013

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2012File gốc

15/03/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông thông báo thay đổi ban lãnh đạo. HĐQT quyết định bổ nhiệm Ông Đặng Phan Dũng -...

19/09/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

03/07/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ...

15/06/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11...

04/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

TST - Báo cáo tài chính quý 1/2012Tải file dữ liệu gốc

06/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

07/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

30/12/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TST: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/10/2011 Tỷ...

10/11/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TST: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/10/2011 Tỷ...

28/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

13/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

12/09/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

06/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

29/06/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

23/06/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

TST: Nghị quyết 2011Link download

15/06/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2011 Ngày giao...

15/04/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Người được ủy quyền là “Người...

17/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

05/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

03/11/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) thông báo thay...

30/06/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) thông báo toàn văn nội dung mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010...

25/06/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (MCK: TST) thông báo: Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2010 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/5/2010 Lý do và mục đích:...

10/04/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết trả cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt, tỷ lệ 17%.

06/07/2009

Thay đổi BLĐ

Ngày 7/7/2009 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã nhận được Công văn số 407/TST-KTTKTC...

20/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu cổ phiếu CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (MCK: TST) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2008 như sau: ·   Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2009 ·   Ngày giao dịch không hưởng quyền: ...

13/03/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam