02:29, 13/04/2017

TSG: Ngày 18/04/2017, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch trên thị trường UPCoM với những nội dung sau:

-    Tên chứng khoản: cổ phiếu CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

-    Loại chứng khoản: cổ phiếu phổ thông

-    Mã chứng khoán: TSG

-    Mệnh giả: 10.000 đồng/cổ phiếu

-    Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.074.100 cổ phiếu (Ba triệu không trăm bảy mươi bốn nghìn một trăm cổ phiếu)

-    Giá trị chứng khoán dăng ký giao dịch: 30.741.000.000 đồng (Ba mươi tỷ bảy trăm bốn mươi mốt triệu đồng)

-    Ngày giao dịch dầu tiên: Thứ Ba, ngày 18/04/2017

-    Giá tham chiếu trong ngày giao dịch dầu tiên: 10.700 đồng/cổ phiếu

Tải file gốc

 

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
12

Giá trong ngày

10.5

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu10.5
Giá mở cửa10.5
Giá cao nhất10.5
Giá thấp nhất10.5
Giá đóng cửa10.5
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)3,074,100
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)32.3
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,682.9
P/E6.2
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,501.3
P/B0.9
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
18/06

10.50

0.00 (0.00%)

00
15/06

10.50

0.00 (0.00%)

00
14/06

10.50

0.00 (0.00%)

00
13/06

10.50

0.00 (0.00%)

00
12/06

10.50

0.00 (0.00%)

00
11/06

10.50

0.00 (0.00%)

00
08/06

10.50

0.00 (0.00%)

00
07/06

10.50

0.00 (0.00%)

00
06/06

10.50

0.00 (0.00%)

00
05/06

10.50

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

21/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn (TSG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  03...

08/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/05/2017Ngày đăng...

26/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

26/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2017Ngày đăng...

18/04/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng...

Doanh nghiệp cùng ngành