09:41, 13/06/2019

TRS: CBTT v/v phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

TRS: CBTT v/v phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
.

Tài liệu đính kèm
  000000008551956_09.2019.CB.TRS.pdf
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

35.0

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu35.0
Giá mở cửa35.0
Giá cao nhất35.0
Giá thấp nhất35.0
Giá đóng cửa35.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại60.47%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)2,317,924
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)81.1
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)7,297.1
P/E4.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)56,160.1
P/B0.6
Lợi tức cổ phiếu (%)30
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
20/09

35.00

0.00 (0.00%)

00
19/09

35.00

0.00 (0.00%)

00
18/09

35.00

0.00 (0.00%)

00
17/09

35.00

0.00 (0.00%)

00
16/09

35.00

0.00 (0.00%)

00
13/09

35.00

0.00 (0.00%)

00
12/09

35.00

0.00 (0.00%)

00
11/09

35.00

0.00 (0.00%)

00
10/09

35.00

0.00 (0.00%)

00
09/09

35.00

0.10 (0.28%)

4,200147,000

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

19/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải (TRS) công bố nghị quyết HĐQT về tiêu chuẩn và...

15/11/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải (TRS) công bố đã thu hồi lại thành...

13/11/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải (TRS) công bố thu hồi lại 2.660 cổ phiếu...

18/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải (TRS) công bố nghị quyết HĐQT về việc thu hồi...

18/08/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải (TRS) công bố thu hồi lại 1.710...

25/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải trả cổ tức năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/07/2017Ngày đăng ký cuối cùng : 11/07/2017Đợt 1: Thời gian...

14/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải (TRS) công bố nghị quyết HĐQT...

24/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải tổ chức ĐHĐCĐ thương niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2017Thời gian tổ chức: 24/06/2017Địa điểm tổ chức: Khách sạn New...

24/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

16/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc thu hồi...

18/10/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải công bố đã thu hồi thành công 1.330...

14/10/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải công bố đăng ký thu hồi 1.330 cổ...

15/09/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu được đăng...

14/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc thu hồi...

15/08/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31...

23/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31...

07/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải công bố nghị quyết HĐQT về: - Tiêu chuẩn, danh sách...

08/05/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

08/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:Ngày giao dịch không...

04/04/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Ngọc Trang- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS- Mã chứng khoán: TRS- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.070...

04/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2015.

30/03/2016

Giao dịch nội bộ

Bà Đào Ngọc Trang, Thành viên BKS, đăng ký bán 5.000 cổ phiếu từ ngày 30/3 đến 26/4...

19/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Như Song- Mã chứng khoán: TRS- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 132.600 CP (tỷ lệ 5,99%...

20/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Khắc Chung- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát- Mã chứng khoán: TRS- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 62.459 CP (tỷ...

18/09/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải chính thức giao dịch trên UPCoM: Số lượng cổ phiếu đăng ký giao...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam