03:04, 03/04/2019

TPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

TPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

8.4

-1.2 (-12.5%)
Giá tham chiếu9.6
Giá mở cửa9.6
Giá cao nhất9.6
Giá thấp nhất9.6
Giá đóng cửa9.6
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại51.9%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)1,897,085
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)15.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)753.0
P/E11.2
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,299.0
P/B0.7
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

9.60

0.00 (0.00%)

00
16/01

9.60

0.00 (0.00%)

00
15/01

9.60

0.00 (0.00%)

00
14/01

9.60

0.00 (0.00%)

00
13/01

9.60

0.00 (0.00%)

00
10/01

9.60

0.00 (0.00%)

00
09/01

9.60

0.00 (0.00%)

100960
08/01

9.60

0.00 (0.00%)

00
07/01

9.60

0.00 (0.00%)

00
06/01

9.60

0.00 (0.00%)

4003,840

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

11/12/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP.Hà Nội (TPH) công bố thay đổi nhan sự chủ chốt từ ngày 11/12/2017:...

11/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP.Hà Nội (TPH) công bố nghị quyết HĐQT về việc cử bà Đỗ...

28/11/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP.Hà Nội (TPH) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/10/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 01/11/2017Thời gian...

23/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP.Hà Nội (TPH) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay...

17/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

12/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP.Hà Nội (TPH) công bố ông Hoàng Lê Bách từ nhiệm chức...

28/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

19/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

12/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP.Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán...

25/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP.Hà Nội tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09...

24/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP.Hà Nội tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03...

24/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

17/04/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2017.

27/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP.Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD năm 2016-...

22/02/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

25/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

04/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

19/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

25/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP.Hà Nội tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09...

21/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP.Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng...

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

23/02/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

17/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP.Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về:- Thông qua kết quả...

20/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015.

11/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP.Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về việc điều...

19/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

04/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niêm 2015

20/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

22/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP.Hà Nội tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03...

22/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP.Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền...

22/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

09/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

11/02/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

10/02/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP.Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về: - Báo cáo tài chính năm 2014 kiểm toán ...

20/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

31/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP.Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh...

17/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

09/10/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP.Hà Nội công bố đã mua lại 600 cổ phiếu...

16/09/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP.Hà Nội công bố đăng ký mua vào 201.598...

12/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Bao cáo tài chính bán niên 2014

16/04/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP.Hà Nội công bố thay đổi thành phần HĐQT và...

16/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP.Hà Nội công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file...

16/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP.Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2014- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2014- Thời gian...

16/04/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP.Hà Nội trả cổ tức năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2014Ngày...

14/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2014

22/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

21/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

18/10/2013

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Đã mua 118.300 cổ phiếu quỹ.

19/09/2013

Giao dịch cổ phiếu quỹ

TPH: Đăng kí mua 201598 cổ phiếu quỹ Tải file dữ liệu gốc

12/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP.Hà Nội công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua...

27/05/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TPH: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2013 3. Lý do và mục đích:...

14/01/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP.Hà Nội thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải...

22/10/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 3/2012

23/07/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

25/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TPH: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2012 - Tỷ...

11/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP.Hà Nội thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2012 2. Ngày giao dịch...

07/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

06/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP.Hà Nội công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

01/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

24/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

27/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

22/07/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP.Hà Nội thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Bổ nhiệm...

15/06/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP.Hà Nội thông báo thay đổi ban lãnh đạo - Người được ủy quyền công bố thông tin trước...

09/06/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP.Hà Nội thông báo thay đổi ban lãnh đạo. - Kể từ ngày 1/6...

18/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

TPH: Nghị quyết 2011Link download

04/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

29/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP.Hà Nội thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 06/4/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/4/2011...

22/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

28/01/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

20/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

07/09/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

04/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2010

24/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

02/05/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

20/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TCP In Sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội (MCK: TPH) như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 31/3/2009 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 27/3/2009 + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2: 30...

19/02/2009

Niêm yết mới

Ngày 19/2/2009, cổ phiếu niêm yết bổ sung của CTCP In Sách giáo khoa tại TP. Hà Nội chính thức giao dịch với những nội dung sau: -    Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung:...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam