09:27, 08/11/2019

TND: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

TND: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TND của CTCP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/11/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 20/12/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
          - Nội dung họp: Trình phê duyệt tại Đại hội:
+ Thông qua báo cáo kết quả thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập, số: 2019/UHY-BCTĐG ngày 22/10/2019 xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin tại thời điểm 30/06/2019;
+ Thông qua phương án hợp nhất doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin số 852B/2019/BVSC-TV do Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) lập ngày 23/10/2019;
          - Nội dung họp: + Thông qua hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin;
+ Thông qua dự thảo điều lệ công ty sau hợp nhất;
+ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để tiến hành hợp nhất Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin;
          - Nội dung họp: + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

7.6

-2.1 (-21.65%)
Giá tham chiếu9.7
Giá mở cửa9.3
Giá cao nhất9.7
Giá thấp nhất9.3
Giá đóng cửa9.7
Khối lượng4,500
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.71%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)16,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)121.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,895.6
P/E2.6
Giá trị sổ sách (VNĐ)22,110.5
P/B0.3
Lợi tức cổ phiếu (%)4
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

9.70

0.40 (4.30%)

4,50042,600
16/01

9.30

0.00 (0.00%)

00
15/01

9.30

0.00 (0.00%)

1,90017,700
14/01

9.30

0.00 (0.00%)

30,200280,460
13/01

9.30

0.20 (2.20%)

9,00083,700
10/01

9.30

0.00 (0.00%)

11,500104,090
09/01

9.30

0.00 (0.00%)

8,00074,400
08/01

9.30

0.00 (0.00%)

4,70043,710
07/01

9.30

0.10 (1.09%)

17,500162,710
06/01

9.20

0.10 (1.08%)

14,200131,280

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

23/10/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

22/02/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin (TND) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2018Thời gian họp: Tháng 4 năm 2018Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng NinhNội dung họp:+...

23/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

27/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin (TND) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ánh Dương chức...

18/09/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2017 soát xét.

01/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin (TND) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Ánh Dương chức vụ Người được ủy quyền...

21/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

06/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Đỗ Văn Kiên chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 06/06...

01/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hòa chức vụ Phó Giám...

26/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

26/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2017Ngày đăng ký cuối...

24/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

24/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

01/12/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2016Ngày đăng ký cuối...

23/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

24/10/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin công bố miễn nhiệm ông Phạm Duy Thanh chức vụ...

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2016.

24/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

19/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

05/08/2016

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin công bố ký hợp đồng kiểm toán năm 2016 với...

02/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Phó...

01/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Đinh Văn Chiến chức vụ...

11/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

28/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin công bố bổ nhiệm bà Vũ Thị Hài chức vụ...

26/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

26/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2016Thời gian họp: 08h00, ngày 26/04/2016Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng...

05/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

26/02/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký...

25/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

25/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2015Thời gian thực hiện...

19/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

19/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2014Thời gian thực...

28/04/2013

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

12/06/2012

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin phát hành cổ phiếu thưởng cho CĐHH:Ngày đăng ký cuối cùng...

08/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt:Ngày đăng ký cuối cùng:...

21/04/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

Doanh nghiệp cùng ngành