09:38, 19/04/2019

TMP: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

TMP: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190419_20190419--TMP--BIEN-BAN-DHDCD-THUONG-NIEN-2019.PDF
  20190419_20190419--TMP--NGHI-QUYET-DHDCD-THUONG-NIEN-2019.PDF
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

36.0

-0.35 (-0.96%)
Giá tham chiếu36.35
Giá mở cửa36.35
Giá cao nhất36.35
Giá thấp nhất36.35
Giá đóng cửa36.35
Khối lượng400
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)70,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)2,520.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)7,011.8
P/E5.1
Giá trị sổ sách (VNĐ)18,286.5
P/B2.0
Lợi tức cổ phiếu (%)12
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
08/07

36.35

0.05 (0.13%)

40014,540
05/07

36.40

0.05 (0.13%)

802,920
04/07

36.35

0.15 (0.41%)

79028,750
03/07

36.50

0.95 (2.53%)

1,47054,170
03/07

36.50

0.95 (2.53%)

1,47054,170
02/07

37.45

1.25 (3.45%)

1,01036,580
01/07

36.20

0.80 (2.16%)

2,64096,080
28/06

37.00

0.10 (0.27%)

31011,480
27/06

36.90

2.75 (6.93%)

1,91070,630
26/06

39.65

1.15 (2.98%)

13,700494,180
25/06

38.50

1.30 (3.49%)

6,450238,480

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

21/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  06-04-2018 Ngày...

12/12/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/11/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

31/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm...

11/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) công bố ông Lê Quốc Vũ từ nhiệm chứ vụ Thành viên...

11/08/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tổ chức ĐHĐCĐ  bất thường năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/07/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 21/07...

03/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.

02/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

01/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 01/06/2017:- Bổ nhiệm ông Lê Minh Tuấn chức vụ TGĐ thay thế...

28/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

28/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2017 Ngày đăng...

17/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ công bố ông Nguyễn Anh Vũ từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT...

10/02/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ công bố ông Mai Xuân Tùng từ nhiệm chức vụ Thành viên...

16/01/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2016 Ngày đăng ký...

14/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ công bố nghị quyết HĐQT đồng ý tạm ứng cổ tức năm 2016...

17/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

22/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

01/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ trả cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2016 Ngày đăng ký cuối cùng ...

22/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

22/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ công bố bổ nhiệm ông Cao Chí Minh Hùng chức vụ Trưởng...

22/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016 Ngày đăng ký...

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

30/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/06/2015 Ngày đăng ký cuối cùng ...

29/05/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

29/05/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/04/2015 Ngày...

03/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ công bố nghị quyết HĐQT quyết định tạm ứng cổ tức 2014 bằng...

06/08/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ Trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2014Ngày đăng ký cuối cùng         ...

06/06/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

TMP - NQ ĐHCĐ năm 2014Link download

06/06/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng...

07/08/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TMP: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 17/07/2013 Lý do và mục đích...

15/03/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2013...

01/02/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

11/07/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TMP: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/06/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 20/06/2012 - Lý do và mục đích:...

05/06/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

22/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

TMP: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

10/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/04/2012 Ngày đăng ký...

02/06/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

TMP: Nghị quyết 2011Link download

27/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TMP: Trả cổ tức bằng tiền mặtLink download

26/05/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011Link download

14/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.  Link download

16/03/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

23/02/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download (Theo hsx...

16/11/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TMP - 01/11 Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 (6%)Linkdownload

23/07/2010

Họp Hội đồng Quản trị

CTCP Thủy điện Thác Mơ thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị với nội dung kết quả kinh doanh 6 tháng...

10/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

21/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: 21/04/2010Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Thủy...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam