08:45, 22/04/2019

TLH: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

TLH: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Quỹ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  attachment-filenameUTF820190422_20190420_BiC3AAn20bE1BAA3n20C490HC490CC49020nC483m202019.pdf
  attachment-filenameUTF820190422_20190420_QuyE1BABFt20C491E1BB8Bnh20C490HC490CC49020nC483m202019.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

4.29

0.03 (0.7%)
Giá tham chiếu4.26
Giá mở cửa4.26
Giá cao nhất4.29
Giá thấp nhất4.18
Giá đóng cửa4.29
Khối lượng54,770
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)91,502,313
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)392.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)890.9
P/E4.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)15,758.5
P/B0.3
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
13/12

4.29

0.03 (0.70%)

54,770230,460
12/12

4.26

0.02 (0.47%)

66,750277,810
11/12

4.24

0.05 (1.16%)

79,870333,260
10/12

4.29

0.01 (0.23%)

10,39043,470
09/12

4.30

0.04 (0.92%)

19,74084,880
06/12

4.34

0.06 (1.40%)

34,090144,540
05/12

4.28

0.02 (0.46%)

15,07063,740
04/12

4.30

0.00 (0.00%)

18,67077,620
03/12

4.30

0.02 (0.46%)

11,15047,410
02/12

4.28

0.02 (0.46%)

49,500209,220

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

06/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/03/2018 Ngày đăng ký cuối cùng : 21/03/2018...

28/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ...

09/02/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/01/2018Ngày đăng ký cuối...

19/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tạm ứng cổ...

09/11/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết:...

09/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) thông báo nghị quyết HĐQT về việc thành lập văn phòng...

01/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) thông báo nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phương án...

13/07/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/07/2017 Ngày...

28/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng...

18/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là...

14/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thời điểm hưởng thù lao của...

12/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

12/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/02/2017 Ngày đăng ký cuối cùng ...

02/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường...

18/01/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/12/2016...

30/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố nghị quyết HĐQT về việc huy động vốn tạm...

15/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt...

21/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt...

25/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

05/08/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên được ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 09/08...

17/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

17/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/03/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 25/03/2016Thời gian...

08/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

Tên người thực hiện giao dịch: Lê Thị Thu TâmMã chứng khoán: TLHSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.236.099 CP, tỷ lệ 1,49%Tên...

25/03/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Mạnh HàMã chứng khoán: TLHChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQTHọ và tên người liên quan: Phạm Thị Hồng - Tổng Giám đốc;...

25/03/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên bị đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày 25...

10/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016.

26/02/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Mạnh HàMã chứng khoán: TLHChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQTSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

16/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

02/02/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 3.959.876...

19/11/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/11/2015...

12/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

14/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án...

16/07/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố đã mua vào 1.460.000 cổ phiếu quỹ.

23/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố nghị quyết HĐQT về việc chỉ định công ty chứng...

05/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại 3.000.000...

19/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2015 Thời...

19/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

26/02/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015....

29/01/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên trả cổ tức năm 2013 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01/2015Ngày đăng...

24/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố nghị quyết HĐQT thông qua ngày chốt danh sách...

04/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố nghị quyết HDDQT quyết định trả cổ tức 2013 bằng...

26/06/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố đã bán ra 2.250.930 cổ phiếu.Tải...

30/05/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố đăng ký bán ra 2.250.930 cổ phiếu...

29/04/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố đã bán 3.500.000 cổ phiếu quỹ.Tải...

29/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ...

20/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian: 8:00, ngày 20/4...

20/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

01/04/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố bán 3.500.000 cổ phiếu quỹTải file gốc

10/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

20/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

06/01/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

24/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền :...

05/02/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TLH: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/01/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 22/01/2013 Lý do và mục...

17/01/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao...

04/01/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

21/12/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

15/11/2012

Phát hành cổ phiếu

TLH: Phát hành cổ phiếuTải file dữ liệu gốc

30/10/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

01/05/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên thông báo thay đổi Người được ủy quyền CBTTTải file dữ...

28/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28...

23/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

27/12/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

TLH: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 4.950.930 cổ phiếu Số lượng đăng ký mua: 800.000 cổ phiếu...

23/12/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

TLH: Giao dịch cổ phiếu quỹ Tải file dữ liệu gốc

14/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

22/11/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

TLH: Giao dịch cổ phiếu quỹ Tải file dữ liệu gốc

01/11/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu...

24/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

22/08/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

TLH: Giao dịch cổ phiếu quỹ Link download

22/08/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

TLH: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 3.750.930 cổ phiếu Số lượng đăng ký mua: 2.000.000 cổ...

15/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

11/08/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

TLH: Giao dịch cổ phiếu quỹ Link download

26/07/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

23/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TLH : Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu...

11/05/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

TLH: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 0 cổ phiếu Số lượng đăng ký mua: 5.000.000 cổ phiếu Tổng...

11/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

06/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

TLH: Nghị quyết 2011Link download

30/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10...

27/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

05/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

24/02/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao...

03/11/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Phân phối...

03/11/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Bán đấu...

29/10/2010

Họp Hội đồng Quản trị

TLH Công bố nghị quyết Hội đồng quản trị Linkdownload

29/09/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Tạm ứng...

09/09/2010

Phát hành cổ phiếu

TLH - 09/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu1. Cổ tức bằng cổ phiếu- Tỷ lệ thực hiện: 20:1 (cổ...

22/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

16/03/2010

Niêm yết mới

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam