08:56, 25/11/2019

TLG: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền

TLG: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền của  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã CK: TLG) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191125_20191125--TLG--TB-ngay-dkcc-chi-tra-co-tuc-dot-1-nam-2019-bang-tien.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ