08:48, 19/11/2019

TLG: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019

TLG: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191119_20191119--TLG--NQHDQT-so-14-thong-qua-viec-chi-tra-co-tuc-dot-1-nam-2019.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ