03:37, 23/10/2019

TKU: Báo cáo tài chính quý 3/2019

TKU: Báo cáo tài chính quý 3/2019
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

8.5

-8.1 (-48.8%)
Giá tham chiếu16.6
Giá mở cửa16.6
Giá cao nhất16.6
Giá thấp nhất16.6
Giá đóng cửa16.6
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại1.86%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)30,035,573
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)255.3
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,061.5
P/E4.1
Giá trị sổ sách (VNĐ)15,224.2
P/B0.6
Lợi tức cổ phiếu (%)25
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

16.60

0.00 (0.00%)

00
16/01

16.60

0.00 (0.00%)

00
15/01

16.60

0.00 (0.00%)

00
14/01

16.60

0.00 (0.00%)

00
13/01

16.60

0.00 (0.00%)

00
10/01

16.60

1.30 (8.50%)

3004,710
09/01

15.30

0.00 (0.00%)

00
08/01

15.30

0.00 (0.00%)

00
07/01

15.30

0.00 (0.00%)

00
06/01

15.30

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

26/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (TKU) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 20...

29/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

24/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

25/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (TKU) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh...

25/08/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (TKU) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 31/08/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

22/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

24/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

28/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

09/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính...

26/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2017Thời...

26/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

16/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

28/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang công bố nghị quyết HĐQT về việc vay vốn ngắn hạn tại...

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

19/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang công bố nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu quỹ.Tải...

12/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang công bố nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công...

23/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang công bố nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân...

22/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án mua...

16/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

07/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang công bố nghị quyết HĐQT về việc vay vốn ngắn hạn tại...

26/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

26/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2016Ngày giao dịch không hưởng...

26/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03...

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

29/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

07/10/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang niêm yết thêm cổ phiếu: Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm : 497.824(Cổ...

27/08/2015

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ từ ngày 27...

25/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

25/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên công ty mẹ

14/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

11/08/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng: 13/08/2015 Ngày giao dịch...

03/08/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày đăng ký cuối cùng: 24/07/2015 Ngày giao dịch không hưởng...

14/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

27/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2015Ngày giao...

27/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

17/03/2015

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2014 (công ty mẹ)

17/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

13/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

22/12/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hạnh, kế toán trưởng, thay...

10/11/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

08/10/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số cổ phiếu niêm yết thêm:...

26/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

13/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

30/07/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2014Ngày giao dịch không hưởng...

14/07/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Ngày đăng ký cuối cùng: 16...

19/05/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

17/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

17/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2014Ngày giao...

25/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013Tải file gốc

26/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2013 3. Lý...

18/06/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

24/05/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang thông báo thay đổi nhân sự.Tải file dữ liệu gốc

10/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

15/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13...

23/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

18/11/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

25/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

27/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

13/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

TKU: Nghị quyết 2011Link download

28/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền...

08/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

02/03/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

18/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

26/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

22/10/2010

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (TKU) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

13/09/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

27/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

30/07/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công nghiệp Tung Kuang (mã TKU) thông báo trả cổ tức bằng tiền:Giá trị: 1.000 VNDTỷ lệ: 10%Đợt trả:...

14/07/2010

Phát hành cổ phiếu

Công nghiệp Tung Kuang (mã TKU) Thông báo phát hành cổ phiếu:Hình thức phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phiếuTỷ lệ phát hành: 15%...

26/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

27/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

15/05/2009

Thay đổi BLĐ

Thông báo về việc thay đổi nhân sự của CTCP Công nghiệp Tung Kuang (Mã CK: TKU) như sau: Ông Liu Chen Lin – Giám đốc CTCP...

09/05/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Căn cứ thông báo số 324/ TB-TTLK ngày 18/3/09 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Trung tâm GDCK Hà nội xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng  để  Đại Hội đồng cổ đông Năm 2009 của Công ty cổ phần Công Nghiệp Tung Kuang, như  sau: - Loại...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam