08:31, 23/10/2019

THS: Báo cáo tài chính quý 3/2019

TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

7.2

-1.8 (-20.0%)
Giá tham chiếu9.0
Giá mở cửa9.0
Giá cao nhất9.0
Giá thấp nhất9.0
Giá đóng cửa9.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại54.37%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)2,700,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)19.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,666.2
P/E2.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)15,231.5
P/B0.5
Lợi tức cổ phiếu (%)13
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

9.00

0.00 (0.00%)

00
16/01

9.00

0.00 (0.00%)

00
15/01

9.00

0.00 (0.00%)

00
14/01

9.00

0.00 (0.00%)

00
13/01

9.00

0.00 (0.00%)

00
10/01

9.00

0.00 (0.00%)

00
09/01

9.00

0.00 (0.00%)

00
08/01

9.00

0.00 (0.00%)

00
07/01

9.00

0.00 (0.00%)

00
06/01

9.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

25/01/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà (THS) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/02/2018Ngày đăng...

24/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

25/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

17/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

12/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và...

26/04/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

29/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

29/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2017Ngày đăng ký cuối...

09/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

25/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

13/10/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà công bố bổ nhiệm ông Đỗ Văn Thái chức vụ Phó TGĐ...

25/08/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2016Ngày...

22/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

22/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

29/04/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2016Ngày đăng ký cuối...

25/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

01/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

01/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

17/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

07/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thanh Thủy - Mã chứng khoán: THS - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 134.242 CP (tỷ...

28/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 22/02/2016...

25/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015.

22/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

17/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

22/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

23/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

16/04/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2015 Ngày giao dịch...

20/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 12/02/2015 Ngày giao dịch không...

20/03/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

09/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2014

06/11/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà công bố đã mua vào thành công 300.000 cổ phiếu làm...

23/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

23/09/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà công bố đăng ký mua vào 300.000 cổ phiếu làm cổ...

11/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch mua lại 300.000...

15/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

21/07/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 11/07/2014Ngày giao dịch không...

17/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

09/07/2014

Thay đổi BLĐ

THS - Bổ nhiệm Phó TGĐBổ nhiệm bà Chu Thị Hòa giữ chức Phó TGĐ từ ngày 07/07/2014Tải file...

24/06/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

24/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 11/7/2014 là...

24/06/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà công bố thay đổi nhân sự ban kiểm soát.Tải file gốc

24/06/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2014Ngày...

22/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

21/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

09/12/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà công bố bổ nhiệm ông Đỗ Văn Thái vào thành viên HĐQT công...

12/11/2013

Niêm yết mới

Số lượng cổ phiếu niêm yết: 3.000.000Ngày giao dịch đầu tiên: 12/11/2013

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam