09:38, 13/06/2019

Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (MCK: SDD)

Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (MCK: SDD)

Tài liệu đính kèm
  SDD_TBHCGD.jpg
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

2.8

-0.8 (-22.22%)
Giá tham chiếu3.6
Giá mở cửa3.5
Giá cao nhất3.6
Giá thấp nhất3.5
Giá đóng cửa3.6
Khối lượng21,900
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.91%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)16,007,334
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)44.8
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-678.7
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)8,993.4
P/B0.3
Lợi tức cổ phiếu (%)3
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
03/06

3.60

0.10 (2.86%)

21,90076,850
31/05

3.50

0.00 (0.00%)

257,700901,950
30/05

3.50

0.00 (0.00%)

64,100223,950
29/05

3.50

0.30 (9.38%)

88,713310,492
28/05

3.20

0.30 (8.57%)

61,400201,790
27/05

3.50

0.20 (6.06%)

47,400165,700
24/05

3.30

0.00 (0.00%)

18,30063,200
23/05

3.30

0.10 (2.94%)

9843,370
22/05

3.40

0.10 (3.03%)

3,13910,365
21/05

3.30

0.10 (3.13%)

98,024339,204

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

15/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SDD) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2018Ngày đăng...

09/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SDD) công bố nghị quyết HĐQT về việc điều...

05/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SDD) công bố nghị quyết HĐQT vê kế hoạch tổ...

22/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

06/11/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SDD) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Lê Toản chức...

25/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

01/09/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SDD) công bố miễn nhiệm ông Lưu Văn An...

24/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

07/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SDD) công bố bổ nhiệm bà Phạm Thị Bình chức...

24/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

05/07/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

17/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH...

28/04/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày...

14/04/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà không được phép giao dịch ký quỹ từ...

16/02/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2017Ngày đăng ký cuối...

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

30/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

25/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

28/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

28/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2016Ngày giao dịch...

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

12/04/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà được đưa ra khỏi diện bị cảnh...

05/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2015.

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

07/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Văn Nhân- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: SDD- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

13/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

09/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

14/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn...

21/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

19/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

18/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên (công ty mẹ)

14/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015 (Công ty mẹ)

16/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

25/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

25/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04...

15/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

08/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

14/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q4/2014

10/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q4/2014 (công ty mẹ)

14/11/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q3/2014

18/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q2/2014

16/05/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

05/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà công bố bổ nhiệm ông Đinh Văn Nhân là...

05/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà công bố nhân sự chủ chốt nhiệm kỳ 2014...

29/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

29/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà tổ chức ĐHĐCĐ 2014:  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/20142. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/20143. Lý do và...

04/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà công bố BCTC kiểm toán 2013. Tải file dữ...

17/02/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q4/2013File gốc

15/11/2013

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q3/2013File gốc

04/06/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

SDD: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

04/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

SDD: Báo cáo tài chính QI/2012Tải file dữ liệu gốcTải file dữ liệu gốc

20/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03...

11/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

01/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

28/12/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên...

26/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

20/10/2011

Phát hành cổ phiếu

SDD: Phát hành cổ phiếu Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/10/2011 Tỷ lệ thực hiện: 100...

15/09/2011

Phát hành cổ phiếu

SDD: Phát hành cổ phiếu Link download

15/09/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link...

28/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

26/05/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên...

23/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

SDD: Nghị quyết 2011Link download

04/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

26/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

SDD - Thông báo chốt quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2011 - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng...

18/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

09/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

31/12/2010

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SDD) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên...

08/11/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung:...

27/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC Q3/2010

30/08/2010

Phát hành cổ phiếu

SDD - 30/08 Ngày đăng ký cuối cùng để thưởng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 1. Thưởng cổ phiếu - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (10 cổ phiếu được nhạn 01 cổ phiếu mới) - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu thưởng phân phối cho cổ đông sẽ được làm tròn theo...

25/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

03/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2010

10/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

20/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đôngThời gian: ngày 20/04/2010Địa điểm: Tầng 5 Trụ sở CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà, Lô...

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

29/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu lập danh sách người sở hữu cổ phiếu CTCP Đầu tư và xây lắp Sông Đà (MCK: SDD) như sau: -    Ngày đăng ký cuối cùng: 31/3/2009 -   Ngày giao dịch không hưởng quyền: + Đối...

13/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

12/02/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý IV/2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam