08:51, 22/03/2018

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước sở hữu

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước sở hữu
Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước sở hữu vào ngày 28/03/2018. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 21/03/2018) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 15 Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 86a/QĐ-SGDHN ngày 28/02/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước sở hữu vào ngày 28/03/2018.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Ban lãnh đạo

Doanh nghiệp cùng ngành