09:32, 19/06/2019

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Tư vấn Xây dựng điện 3 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Tư vấn Xây dựng điện 3 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu
Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Tư vấn Xây dựng điện 3 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu vào ngày 25/06/2019. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 18/06/2019) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 13 Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Tư vấn Xây dựng điện 3 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định 315/QĐ-SGDHN ngày 28/05/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Tư vấn Xây dựng điện 3 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu vào ngày 25/06/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

30.8

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu30.8
Giá mở cửa30.8
Giá cao nhất30.8
Giá thấp nhất30.8
Giá đóng cửa30.8
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.99%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)8,276,066
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)254.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,746.7
P/E17.6
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,295.2
P/B2.5
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
15/10

30.80

0.00 (0.00%)

00
15/10

30.80

0.00 (0.00%)

00
15/10

30.80

0.00 (0.00%)

00
15/10

30.80

0.00 (0.00%)

00
14/10

30.80

2.80 (10.00%)

1,00030,750
11/10

28.00

2.00 (6.67%)

1,00028,090
10/10

30.00

0.00 (0.00%)

1003,000
09/10

30.00

0.00 (0.00%)

00
08/10

30.00

0.00 (0.00%)

00
07/10

30.00

0.00 (0.00%)

98329,283
04/10

30.00

0.00 (0.00%)

00
03/10

30.00

0.30 (1.01%)

2,70081,000

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

02/04/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết...

31/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2018Ngày...

01/03/2018

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

01/03/2018

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (văn phòng công ty).

23/01/2018

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3) phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

22/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

22/11/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3) Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường:Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2017Ngày giao...

20/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

20/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (văn phòng công ty).

21/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán soát xét niên 2017.

21/08/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung...

18/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (văn phòng công ty).

14/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/06/2017Ngày đăng ký cuối...

15/06/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2017Ngày đăng ký...

21/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

21/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2017Thời gian họp: 08h00, ngày 21/04/2017Địa điểm tổ chức họp...

19/04/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017.

08/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

16/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

08/08/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung...

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

30/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2016Ngày đăng...

17/06/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17...

01/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 01/05...

22/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

22/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2016Thời gian họp...

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

15/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

22/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015.

20/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

11/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

20/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

15/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2015 Ngày giao...

22/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

17/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

17/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2015 Ngày giao dịch...

12/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

20/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

20/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

14/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

22/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

30/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2014Ngày giao dịch không...

24/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

11/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2013Tải file gốc

28/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3  tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:- Thời gian họp: dự kiến ngày...

20/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

19/07/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ...

17/06/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TV3: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2013 3. Lý do và mục đích: * Trả...

24/10/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 3/2012

24/07/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

18/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TV3: Ngày 31/05/2012, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt tỷ lệ 20%/CP 1.       Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/20122.       Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29...

10/05/2012

Thay đổi BLĐ

TV3: Thay đổi nhân sựTải file dữ liệu gốc

07/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

TV3 - Công bố Nghị Quyết Đại hội cổ đông Thường niên 2012.Tải file dữ liệu gốc

26/04/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2012

20/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2012 3. Lý do và...

10/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

31/01/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

24/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

28/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

15/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TV3: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

29/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

TV3: Nghị quyết 2011 Link download

29/04/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

22/04/2011

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

TV3: Thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011...

22/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2011 - Ngày giao dịch không...

08/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

29/01/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

27/01/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

27/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC Q3/2010

31/08/2010

Niêm yết thêm

Sở GDCK Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho CTCP Tư vấn xây dựng điện 3 được niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết...

19/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

26/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2010 (Theo: hnx.vn)

14/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

22/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: ngày 22/4/2010Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty số 32...

01/12/2009

Niêm yết mới

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam