07:09, 07/11/2019

TCS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

TCS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TCS của CTCP Than Cao Sơn - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/11/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 16/12/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp số 1, Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin, phường Cẩm Phả, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

7.9

-0.2 (-2.47%)
Giá tham chiếu8.1
Giá mở cửa8.1
Giá cao nhất8.1
Giá thấp nhất8.1
Giá đóng cửa8.1
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại43.89%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)26,846,773
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)212.1
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,628.5
P/E3.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,641.4
P/B0.6
Lợi tức cổ phiếu (%)4
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

8.10

0.00 (0.00%)

00
16/01

8.10

0.00 (0.00%)

00
15/01

8.10

0.40 (4.71%)

7,90065,940
14/01

8.50

0.00 (0.00%)

00
13/01

8.50

0.10 (1.16%)

14,020119,170
10/01

8.60

0.10 (1.18%)

1,1009,260
09/01

8.50

0.00 (0.00%)

00
08/01

8.50

0.00 (0.00%)

64499
07/01

8.50

0.30 (3.66%)

7,00059,500
06/01

8.20

0.70 (7.87%)

4,00033,000

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

05/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin (TCS) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 01...

24/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

23/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin (TCS) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường...

26/09/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin (TCS) công bố bổ nhiệm ông Doãn Mạnh Hà chức vụ Người phụ...

26/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin (TCS) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Doãn Mạnh...

26/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin (TCS) công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch sản...

17/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

14/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

14/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 15...

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

26/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch điều chỉnh SXKD...

02/12/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 11.847...

25/10/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Phạm Thành Đông chức vụ Thành viên...

19/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2016.

14/09/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin phát hành cổ phiếu thưởng cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2016Ngày đăng...

19/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

01/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu...

15/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin trả cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2016Ngày đăng ký cuối...

26/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

26/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2016Ngày đăng...

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

07/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

25/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ...

10/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Trần Tuấn Anh chức vụ kế toán trưởng...

20/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

12/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD...

21/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

20/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

21/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

25/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2015 Ngày giao dịch...

21/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

02/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

27/03/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

27/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 02/02/2015 Ngày giao dịch không...

20/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

21/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

01/09/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV công bố bổ nhiệm ông Đặng Văn Tùng thay thế ông Nguyễn...

01/09/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV công bố bổ nhiệm ông Đặng Văn Tùng giữ chức vụ thành...

20/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

23/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

20/05/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2014Ngày giao dịch không...

21/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

31/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

28/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV công bố tổ chức ĐHĐCĐ 2014:Thời gian họp: 28/03/2014Địa điểm tổ chức họp...

28/03/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

21/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

23/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

TCS - NQ HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ năm 2014Link download

09/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TCS: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2012 3. Lý do và mục...

28/03/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

TCS: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

24/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền...

23/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

02/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

31/10/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

26/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

08/09/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

14/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TCS: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

07/06/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

09/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

25/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (TCS) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2011  Ngày giao dịch...

28/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

27/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

20/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo soát xét Q2/2010

13/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

17/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: ngày 17/04/2010Địa điểm: Hội trường CTCP Than Cao Sơn - TKV, phường...

09/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2009 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 06/03/2009 + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2: 09/03/2009 (Lưu ý: Riêng đối với các giao...

18/02/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý IV 2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam