10:08, 13/09/2019

TCO: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Nguyễn Thị Nhung

TCO: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Nguyễn Thị Nhung

Nguyễn Thị Nhung báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn  Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190913_20190913--TCO--BC-Ve-Ngay-Tro-Thanh-CDLNguyen-Thi-Nhung.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

12.0

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu12.0
Giá mở cửa12.0
Giá cao nhất12.0
Giá thấp nhất12.0
Giá đóng cửa12.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)17,315,266
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)207.8
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)863.2
P/E13.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,463.4
P/B1.0
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
18/10

12.00

0.00 (0.00%)

07,475,000
17/10

12.00

0.00 (0.00%)

00
16/10

12.00

0.90 (6.97%)

10120
15/10

12.90

0.80 (6.61%)

307,540,000
15/10

12.90

0.80 (6.61%)

307,540,370
15/10

12.90

0.80 (6.61%)

307,540,000
15/10

12.90

0.80 (6.61%)

307,540,370
14/10

12.10

0.75 (6.60%)

10120
11/10

11.35

0.85 (6.96%)

30360
10/10

12.20

0.90 (6.87%)

901,100
09/10

13.10

0.85 (6.93%)

1601,880
08/10

12.25

0.80 (6.98%)

1101,210

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

24/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/02/2018 Ngày đăng ký cuối cùng : 21/02/2018...

08/02/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/01/2018Ngày đăng...

31/01/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO) công bố miễn nhiệm ông Bùi Tuấn Mạnh và...

29/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO) công bố nghị quyết HĐQT về:- BCTC năm 2017, kế hoạch SXKD...

02/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ...

17/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO) công bố nghị quyết HĐQT về:+ Xây dựng kho CFS tại TASA Minh...

17/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO) công bố thay đổi nhân...

16/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO) công bố bà Nguyễn Thị Hồng Mai từ nhiệm...

03/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm...

19/09/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO) công bố đã mua lại thành công 395.600...

06/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO) công bố nghị quyết HĐQT về việc góp bổ sung...

21/08/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO) đăng ký mua lại 600.000 cổ phiếu làm...

24/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại...

21/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và...

20/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/05/2017Ngày đăng ký...

05/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt...

24/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố bổ nhiệm ông Lê Thái Cường chức vụ...

22/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố miễn nhiệm bà Đào Kim Phương chức vụ...

22/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

22/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/03/2017 Ngày đăng ký...

19/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố bổ nhiệm tạm thời bà Đào Kim Phương, Thành...

14/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố ông Trần Xuân Trường từ nhiệm chức vụ...

02/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố nghị quyết HĐQT về:- Báo cáo tài chính kiểm...

15/02/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20...

03/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ...

15/11/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố đã mua lại thành công 750.000...

19/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

19/10/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố đăng ký mua lại 750.000 cổ...

06/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại...

23/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại...

13/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Bổ nhiệm ông Lê Quang Huy, TGĐ...

19/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

15/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Công ty TNHH Sản...

09/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/04/2016 Ngày...

02/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

02/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/03/2016 Ngày đăng ký cuối...

24/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi...

19/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thông qua Báo...

15/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Pyn Fund Elite (Non - Ucits)Mã chứng khoán: FCNSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2...

16/01/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Đào Kim PhươngMã chứng khoán: TCOChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQTSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện...

10/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Sửa chữa nâng cấp mặt...

04/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

18/09/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/08/2015...

16/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố bổ nhiệm ông Lê Quang Huy, quyền TGĐ...

16/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Xây dựng kho CFS...

26/08/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số lượng chứng khoán thay...

20/08/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết...

12/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức...

15/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc chào bán...

06/07/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hả niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết...

03/06/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố thực hiện quyền mua cổ phần cho Cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2015...

14/05/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố miễn nhiệm ông Lê Văn Quý chức vụ...

14/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố nghị quyết HĐQT quyết định giá bán cổ...

04/05/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải phát hành cổ phiếu: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2015 1....

25/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

25/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2015Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015Thời gian thực...

22/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố bổ nhiệm ông Lê Văn Quý chức vụ...

09/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 9/4/2015: -...

02/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố thay đổi nhân sự ban TGĐ từ ngày 2/4/2015: - Ông Hoàng Anh Dũng, TGĐ, từ nhiệm...

23/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố bà Nguyễn Thị Hiệt từ nhiệm chức...

23/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố ông Lê Hoài Nam từ nhiệm chức vụ...

16/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

27/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố nghị quyết HĐQT thông qua phát hành 500...

27/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ chào cổ phiếu...

08/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố bổ nhiệm ông Quách Minh Dũng giữ chức...

06/12/2014

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/10/2014Ngày đăng ký cuối cùng:...

16/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

30/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố nghị quyết HĐQT bổ sung chi tiết giá...

31/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành...

30/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền              ...

26/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

22/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố nghi quyết HĐQT về việc thay đổi...

19/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2014Thời...

01/04/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố ông Nguyễn Mạnh Hải từ nhiệm chức vụ...

06/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

24/01/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 07/01/2014 Ngày đăng ký cuối cùng            ...

18/11/2013

Thay đổi BLĐ

- Ngày 18/11/2013 chủ tịch HĐQT bổ nhiệm ông Phan Quốc Bình chức vụ Phó TGĐ phụ trách hoạt động kinh doanh...

08/11/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố NQ HĐQTFile gốc

02/10/2013

Thay đổi BLĐ

Miễn nhiệm chức vụ phó TGĐ đối với ông Phạm Khoa Văn.

30/09/2013

Thay đổi BLĐ

Bổ nhiệm ông Phạm Khoa Văn chức vụ Phó TGĐ.

10/09/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải bổ nhiệm ông Bùi Chí Hùng tạm thời giữ chức...

10/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân...

10/09/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TCO: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/08/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 16/08/2013 Lý do và mục...

01/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua...

09/07/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải...

20/06/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file...

23/03/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/02/2013 - Ngày đăng ký...

20/03/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TCO: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/02/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng : 26/02/2013 - Lý do và mục...

04/02/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải...

30/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

28/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TCO: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/06/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 08/06/2012 Lý do và mục...

13/06/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

18/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

TCO: Thông báo Nghị quyết HĐQT số 6 về việc chi trả cổ tức đượt 2 năm 2011 tỷ lệ 4...

26/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, thông qua...

26/04/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TCO: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/04/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 06/04/2012 Lý do và mục...

13/04/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Bổ nhiệm...

03/04/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

TCO: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

30/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/03/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 08/03/2012...

26/03/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

TCO: Giao dịch cổ phiếu quỹ Tên công ty: Công ty CP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO) Mã chứng khoán: TCO Số lượng...

21/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

13/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

27/02/2012

Chuyển Sàn

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải Thông báo Chuyển sàn giao dịch từ sàn Upcom sang ...

16/12/2011

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải Thông báo dừng giao dịchLý do: 16/12/2011

18/08/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Ông Nguyễn Mạnh...

23/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TCO: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

29/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

TCO: Nghị quyết 2011Link download

24/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04...

08/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

28/03/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên...

10/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010     Thời gian:10/04/2010Địa điểm: Tầng 05 tòa nhà TASA DUYEN HAI- Số...

24/09/2009

Niêm yết mới

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo thông tin về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu của CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải (MCK...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam