10:37, 14/11/2018

TCB: Thông báo về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại TCB

TCB: Thông báo về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại TCB

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại TCB như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181114_20181114--TCB--Thoi-gian-dieu-chinh-ty-le-room-cua-TCB.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ