06:58, 13/12/2018

TCB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Thái Hà Linh

TCB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Thái Hà Linh

Thái Hà Linh thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181213_20181213--TCB--Thong-bao-giao-dich-co-phieu--Thai-Ha-Linh.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ