09:49, 15/11/2019

TCB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Phan Thanh Sơn

TCB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Phan Thanh Sơn

Phan Thanh Sơn thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191115_20191115--TCB--Thong-bao-giao-dich-co-phieu--PHAN-THANH-SON.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ