01:58, 02/12/2019

TCB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Văn Trung

TCB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Văn Trung

Nguyễn Văn Trung thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191202_20191129--TCB--Thong-bao-giao-dich-co-phieu--MR-Nguyen-Van-Trung.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ