07:47, 10/12/2018

TCB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Hồ Anh Minh

TCB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Hồ Anh Minh

 Hồ Anh Minh thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181210_20181210--TCB--Thong-bao-giao-dich-co-phieu--Ho-Anh-Minh.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ