10:13, 05/11/2019

TCB: Quyết định thay đổi niêm yết

TCB: Quyết định thay đổi niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (mã CK: TCB) được thay đổi đăng ký niêm yết với nội dung như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191105_20191104--TCB--Quyet-dinh-thay-doi-niem-yet.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ