10:17, 10/04/2019

TCB: Quyết định của HĐQT về việc mua chứng chỉ mở TCFF với giá trị tối đa 5.511 tỷ đồng

TCB: Quyết định của HĐQT về việc mua chứng chỉ mở TCFF với giá trị tối đa 5.511 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam công bố Quyết định của HĐQT về việc mua chứng chỉ mở TCFF với giá trị tối đa 5.511 tỷ đồng như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190410_20190410--TCB--Phe-duyet-mua-chung-chi-quy-mo-TCFF.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ