06:31, 26/06/2019

TCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt thỏa thuận hợp tác giữa TCB và TCBS

TCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt thỏa thuận hợp tác giữa TCB và TCBS

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt thỏa thuận hợp tác giữa TCB và TCBS như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190626_20190625--TCB--Phe-duyet-HDQT-thoa-thuan-hop-tac-giua-TCB-va-TCBS.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ