10:30, 22/04/2019

TCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt cấp hạn mức trước thanh toán cho CTCP Eurowindow

TCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt cấp hạn mức trước thanh toán cho CTCP Eurowindow

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt cấp hạn mức trước thanh toán cho CTCP Eurowindow như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190422_20190422--TCB--NQ-HDQT-ve-phe-duyet-cap-han-muc-truoc-thanh-toan-cho-Eurowindow.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ