08:30, 16/04/2019

TCB: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT

TCB: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT

 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190416_20190416--TCB--NQ-HDQT-ve-bau-nhan-su-HDQT.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ