10:12, 27/03/2019

TCB: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

TCB: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190327_20190327--TCB--CBTT-duong-link-tai-lieu-thoi-gian-dia-diem-to-chuc-DHCD-TN-2019.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ