09:13, 18/10/2018

TCB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Nhị Hà

TCB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Nhị Hà

Nguyễn Nhị Hà báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181018_20181018--TCB--TB-giao-dich-co-phieu--Nguyen-Nhi-Ha.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ