08:02, 23/05/2018

TCB: Bản cáo bạch niêm yết lần đầu và các phụ lục

TCB: Bản cáo bạch niêm yết lần đầu và các phụ lục

 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam công bố bản cáo bạch niêm yết lần đầu và các phụ lục như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180523_BCB-TECHCOMBANK_Final_CBTT.pdf
  20180523_PL01A_Nghi-Quyet-DHDCD-thuong-nien-nam-2018.pdf
  20180523_PL01b.-DKKD-lan-49-ngay-28.12.2017.pdf
  20180523_PL01b.-Giay-phep-hoat-dong--1993.pdf
  20180523_PL01b.-Giay-phep-hoat-dong-TCB-2018.pdf
  20180523_PL01b.-Giay-xac-nhan-vv-thay-doi-noi-dung-DKDN.pdf
  attachment-filenameUTF820180523_PL02.20Quy20chE1BABF20quE1BAA3n20trE1BB8B20nE1BB99i20bE1BB9920202018.pdf
  attachment-filenameUTF820180523_PL02.20C490iE1BB81u20lE1BB8720ngC3A2n20hC3A0ng202018.pdf
  20180523_PL03.-BCTC-hop-nhat-QI.2018_VN.pdf
  20180523_PL03.-BCTC-Kiem-toan--Hop-nhat--31.12.2016.PDF
  20180523_PL03.-BCTC-Kiem-toan--Hop-nhat--31.12.2017.pdf
  20180523_PL03.-BCTC-Kiem-toan--Rieng-le--31.12.2016.PDF
  20180523_PL03.-BCTC-Kiem-toan--Rieng-le--31.12.2017.pdf
  20180523_PL03.-BCTC-rieng-le-QI.2018_VN-.pdf
  20180523_PL03.-Giai-trinh-BCTC-20162017.pdf
  attachment-filenameUTF820180523_PL03.20GiE1BAA5y20E1BBA7y20quyE1BB81n20cE1BBA7a20CT20HC490QT20cho20TGC490.pdf
  attachment-filenameUTF820180523_PL03.20QuyE1BABFt20C491E1BB8Bnh20bE1BB9520nhiE1BB87m20TGC490.pdf
  attachment-filenameUTF820180523_PL03.20ThC6B020UQ20cua20TGC49020EY20cho20ngC6B0E1BB9Di20kC3BD20BCTC20nC483m202016.pdf
  attachment-filenameUTF820180523_PL03.20ThC6B020UQ20cE1BBA7a20TGC49020EY20cho20ngC6B0E1BB9Di20kC3BD20BCTC20nC483m202017.pdf
  20180523_PL03.-UQ-0362018-CEO-UQ-Mr-Thang.pdf
  20180523_PL03.Giai-trinh-BCTC-Q1.208.pdf
  20180523_PL14_Danh-sach-mang-luoi-TCB_03.2018.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

19.8

-3.6 (-15.38%)
Giá tham chiếu23.4
Giá mở cửa23.4
Giá cao nhất23.6
Giá thấp nhất23.3
Giá đóng cửa23.4
Khối lượng1,875,160
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)993,177,375
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)19,664.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,310.8
P/E8.6
Giá trị sổ sách (VNĐ)14,809.5
P/B1.3
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

22/01/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (TCB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

09/10/2017

Phát hành cổ phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (TCB) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không...

09/08/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (TCB) tổ chức lấy ý kiến cổ đông...

05/06/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam tổ chức lấy ý kiến cổ...

16/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

Doanh nghiệp cùng ngành