09:12, 19/07/2013

TAS - Thay đổi Tổng Giám đốc

Chứng khoán Tràng An thông báo Thay đổi nhân sự của Công ty.

- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Ông Lê Hồ Khôi kể từ ngày 6/5/2013

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Bách làm Tổng Giám đốc kể từ ngày 6/5/2013

Công bố chi tiết

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
 • 07:59, 25/11/2013

  10.000 tài khoản của TAS khó chuyển sang IVS

  Đầu tư chứng khoán - Thông tin CTCK Đầu tư Việt Nam (IVS) dự định nhận chuyển toàn bộ hơn 10.000 tài khoản của CTCK Tràng An (TAS) đang khiến giới đầu tư bất ngờ, bởi có nhiều vướng mắc xung quanh việc chuyển giao tài khoản này.
 • 07:41, 30/08/2013

  TAS phải hủy niêm yết từ ngày 23/09

  HNX - - Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội: 20/9/2013
 • 09:12, 19/07/2013

  TAS - Thay đổi Tổng Giám đốc

  HNX - Chứng khoán Tràng An thông báo Thay đổi nhân sự của Công ty.
 • 01:39, 08/07/2013

  TAS bị tạm ngừng giao dịch

  HNX - Sở GDCK Hà Nội sẽ có thông báo về việc cho phép cổ phiếu TAS của CTCP Chứng khoán Tràng An giao dịch trở lại sau khi Công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.
1

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

23/09/2013

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An thông báo hủy niêm yết Ngày hủy niêm yết: 23/09/2013 Lý...

19/07/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốc

08/11/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 3/2012

28/08/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

TAS: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.050 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 8.050 CP - Số lượng cổ phiếu đã bán: 8...

20/07/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

TAS: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.050 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 8.050 CP - Mục đích...

12/07/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

TAS: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.350 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 9.300 CP - Số lượng cổ phiếu đã bán: 1...

04/07/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

19/06/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

TAS: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.350 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 9.300 CP - Mục đích...

18/06/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TAS: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2012 3. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông...

18/05/2012

Thay đổi BLĐ

TAS: Thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin CTCP Chứng khoán Tràng An thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin như sau:-    Người...

22/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2012 3....

06/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

19/01/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

18/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2011

12/09/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

19/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

17/06/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An thông báo thay đổi ban lãnh đạo Người được ủy quyền là “Nhân viên công bố thông...

02/06/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

TAS: Nghị quyết 2011Link download

02/05/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 13/4/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/4/2011 - Lý do và mục đích   ...

19/04/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

21/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

21/01/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

21/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

02/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2010

26/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2010

14/07/2010

Đại hội Cổ đông Bất thường

Căn cứ thông báo số 2952/TB-VSD ngày 12/7/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với...

18/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

22/02/2010

Niêm yết mới

Chính thức giao dịch trên HNX.

22/02/2010

Chuyển Sàn

Ngày chính thức huỷ niêm yết trên UpCoM: 04/02/2010Ngày chính thức giao dịch trên HNX: 22/2/2010

Doanh nghiệp cùng ngành