10:10, 30/07/2019

STG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

STG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190730_20190730--STG--Bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-6-thang-dau-2019.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

14.0

-2.5 (-15.15%)
Giá tham chiếu16.5
Giá mở cửa16.0
Giá cao nhất16.5
Giá thấp nhất16.0
Giá đóng cửa16.5
Khối lượng60
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)85,437,879
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)1,196.1
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,366.3
P/E10.2
Giá trị sổ sách (VNĐ)16,276.1
P/B0.9
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

16.50

0.50 (3.12%)

60970
16/01

16.00

0.00 (0.00%)

6,03095,240
16/01

16.00

0.00 (0.00%)

6,03095,240
15/01

16.00

0.00 (0.00%)

00
15/01

16.00

0.00 (0.00%)

00
14/01

16.00

0.00 (0.00%)

00
13/01

16.00

0.50 (3.22%)

2,65042,100
10/01

15.50

0.00 (0.00%)

5008,000
09/01

15.50

0.60 (4.02%)

1,02015,810
08/01

14.90

0.55 (3.55%)

40600
07/01

15.45

0.00 (0.00%)

1,00015,440
06/01

15.45

0.00 (0.00%)

4206,550

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

23/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (STG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  02-04-2018 Ngày đăng...

18/09/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 199.322Lý...

14/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (STG) công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh 199.322 cổ...

12/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Đầu tư vào Công ty...

12/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn chức vụ Chủ tịch HĐQT...

12/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Oanh chức vụ Trưởng BKS từ...

12/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

12/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng :...

10/03/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tổng số cổ phiếu TCT Cổ phần thiết bị điện Việt Nam dự kiến chào mua 22.300.000 cổ phần, chiếm 26,1%...

23/02/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam niêm yết thêm cổ phiếu: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 13.780.349 cổ phiếu Lý do thay đổi niêm...

17/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH DALAT SAFARI Mã chứng khoán: STG Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực...

14/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường...

05/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc chào mua công khai...

05/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm ông Trần...

04/01/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH DALAT SAFARI Mã chứng khoán: STG Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.961...

29/12/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bà Nguyễn Vũ Hoài Ân từ nhiệm chức vụ Thành...

21/12/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Công ty TNHH Dalat Safari trở thành cổ đông lớn từ ngày 21/12/2016 sau khi mua 1.450.000 cổ...

25/10/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 57.677...

16/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết thức đợt phát hành cổ phiếu...

14/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc phương án xử lý cổ...

01/08/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam phát hành thêm cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/08/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 02/08/20161/Trả cổ tức bằng cổ phiếu...

14/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc nâng số vốn góp vào...

06/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ Tầng...

01/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm ông Phạm...

21/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công...

17/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về phương án sử dụng vốn chi...

31/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án...

21/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn chức vụ Chủ tịch...

20/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

20/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07...

15/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn chức vụ thành viên...

12/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bà Đoàn Thị Đông từ nhiệm chức vụ Thành viên...

04/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamMã chứng khoán: STGSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực...

04/04/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam niêm yết thêm cổ phiếu: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 13.780.349 cổ phiếu Lý do thay đổi niêm...

31/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng...

31/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phương án sử...

28/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện (PTC)Mã chứng khoán: STGSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

24/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán IBMã chứng khoán: STGSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 168.450 CP, tỷ lệ 0,61%Tên của người...

10/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần phát hành riêng...

24/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về kết quả đợt phát hành cổ...

22/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về phương án xử lý cổ phiếu...

18/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

02/02/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố ông Trần Mạnh Đức từ nhiệm chức vụ Phó TGĐ...

02/02/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố thay đổi nhân sự chủ chốt ngày 02/02/2016:- Ông...

31/12/2015

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần SCIMã chứng khoán: STGSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1...

28/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thể năm chi nhánh...

16/12/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam phát hành thêm cố phiếu cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/12/2015 Ngày đăng...

07/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc  phát hành trái phiếu riêng...

25/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công...

17/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về phương án sử dụng số tiền...

03/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

21/10/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/10/2015 Ngày đăng ký cuối...

19/10/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam niêm yết thêm cổ phiếu: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 5.428.492 cổ...

14/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Oanh chức vụ Trưởng BKS...

13/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc vay huy động...

29/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về kết quả phát hành cổ phiếu...

29/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bổ nhiệm Ông Lê Bá Thọ, thành viên HĐQT, chức...

29/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến...

14/09/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam phát hành thêm cổ phiếu: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/09/2015 Ngày đăng ký cuối cùng : 16/09/2015 1/ Trả...

07/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về:- Báo cáo tài chính 6 tháng đã kiểm...

07/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT cử 2 đại diện vốn góp tại...

20/08/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/07/2015 Ngày đăng ký cuối cùng : 30...

11/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về:- Kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi-...

31/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bà Nguyễn Thị Thu Hà từ nhiệm chức vụ thành...

24/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố ông Trần Mạnh Đức và ông Đặng Vũ Thành từ...

15/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố ông Lê Việt Thành từ nhiệm chức vụ thành viên...

15/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Cấp hạn mức tín dụng năm 2015- Bổ nhiệm phó TGĐ...

15/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bổ nhiệm ông Lê Bá Thọ, thành viên HĐQT, chức...

29/06/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2015Thời gian thực hiện...

29/06/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

26/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố về việc từ nhiệm của ông Đinh Quang Hoàn, thành viên...

27/05/2015

Chuyển Sàn

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về: - Báo cáo tài chính năm 2014 và Q1/2015- Báo cáo của BKS và...

10/02/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

16/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT thống nhất thanh toán cổ tức đợt 1/2014...

25/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo báo tài chính Q3/2014- Dự án...

29/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về thông qua báo cáo tài chính...

14/08/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/07/2014Ngày đăng...

14/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Đầu tư dự án liên doanh Sotrans-Gefco...

11/06/2014

Đại hội Cổ đông Bất thường

LGC - Ngày 20/06/2014 ngày ĐKCC tổ chức đại hội cổ đông bất thường- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/06/2014- Ngày đăng ký cuối cùng:...

29/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

10/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT về ký hợp đồng nguyên tắc dự...

10/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

10/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian thực...

17/01/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

15/01/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bổ nhiệm ông Trần Quyết Thắng chức vụ chủ tịch HĐQT...

10/01/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố bổ nhiệm ông Trần Văn Thịnh chức vụ phó TGĐ từ...

09/01/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

24/10/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Cổ tức đợt 1/2013 tỷ lệ 8%.Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/10/2013Ngày đăng ký cuối cùng:...

08/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Thành lập Văn phòng đại diện tại Móng Cái.File gốc

10/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết HĐQT ngày 10/09/2013. Tải file dữ...

30/07/2013

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

STG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/07/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 24/07/2013 Lý do và mục đích...

05/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

25/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

STG - Ngày 29/03/2013, ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ năm 2013- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2013- Ngày...

24/04/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

STG: Trả cổ tức bằng tiền mặtNgày giao dịch không hưởng quyền : 08/04/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 10/04/2013 1. Lý do và mục đích:...

24/01/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

02/01/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

19/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

21/09/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

STG: Trả cổ tức bằng tiền mặt Tải file dữ liệu gốc

27/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

16/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

31/07/2012

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/07/2012 Ngày đăng...

24/07/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

04/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

02/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

02/05/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam thông báo bầu Chủ tịch HĐQT.Tải file dữ liệu gốc

02/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, thông qua việc bầu...

20/04/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

STG: Nghị quyết 2012 Tải file dữ liệu gốc

19/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2012 Ngày đăng...

06/04/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

STG: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2012Ngày đăng ký cuối cùng : 15/03/2012 Tỷ lệ thực...

05/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

01/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

15/11/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

04/10/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

STG: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/09/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000...

30/09/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

07/09/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

28/07/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

05/07/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

24/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

STG: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày...

16/06/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

STG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày...

07/06/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

27/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

22/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

STG: Nghị quyết 2011Link download

19/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (STG) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03...

19/04/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

13/12/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

STG - 25/11: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 (15%)Linkdownload

26/04/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2010

10/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: 10/04/2010Địa điểm: nhà hàng Lion (lầu 2) số 11-13 công...

02/03/2010

Niêm yết mới

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam