03:28, 04/12/2019

STB: Thông báo chuyển địa điểm và đổi tên gọi số phòng giao dịch Lê Thánh Tôn

STB: Thông báo chuyển địa điểm và đổi tên gọi số phòng giao dịch Lê Thánh Tôn

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo chuyển địa điểm và đổi tên gọi số phòng giao dịch Lê Thánh Tôn như sau:


Tài liệu đính kèm
 20191204_20191204--STB--STB-CBTT-Thay-doi-dia-diem-va-doi-ten-goi-PGD-Le-Thanh-Ton--NQ-so-160.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ